กกต. รายงานผลเลือกตั้ง ส.ส. 2566 รวม 500 คน อย่างเป็นทางการแล้ว

กกต. การเลือกตั้ง สภา

กกต.ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 รวม 500 คน อย่างเป็นทางการลงบนเว็บไซต์ www.ectreport.com แล้ว สรุปพรรคก้าวไกลกวาด ส.ส.มาได้ 151 คน เพื่อไทยได้ 141 คน ยอดส.ส.เขต เท่าเพื่อไทย 112 คน บัญชีรายชื่อก้าวไกลได้ 39 คน เพื่อไทยได้ 29 คน ขณะที่ภูมิใจไทยรั้งอันดับ 3 ฝ่าด่านมาได้รวม 71 คน พบผู้มาใช้สิทธิทั้ง 2 แบบทะลุ 39 ล้านคน 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ครบทั้ง 400 เขต และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่รายงานผลการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป ปี 2566 อย่างเป็นทางการ รวม 500 คนแล้ว ผ่านเว็บไซต์ www.ectreport.com (อ้างอิงข้อมูล ณ เวลา 21:22 น. 24 พ.ค. 2566) สรุปมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน โดยการนับคะแนนส.ส.แบบแบ่งเขต เป็นบัตรดี 37,190,071 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.69 บัตร ไม่เลือกผู้ใด 866,885 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.19

ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,964 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 โดยเป็นบัตรดี 37,522,746 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.96 บัตรเสีย 1,509,836 ใบคิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่เลือกผู้ใด 482,303 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.22

Advertisement

ทั้งนี้ยอดผู้มาใช้สิทธิแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าแบบแบ่งเขตจำนวน 9 คน เนื่องจากผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียว แล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

ผลเลือกตั้ง 2566 4 พรรคการเมือง

สำหรับผลการนับคะแนน สรุปว่า พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตมากที่สุด คือ พรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ได้ที่นั่งส.ส.เท่ากัน คือ 112 คน พรรคภูมิใจไทยได้ 68 คน พลังประชารัฐ 39 คน รวมไทยสร้างชาติ 23 คน ประชาธิปัตย์ 22 คน ชาติไทยพัฒนา 9 คน ประชาชาติ 7 คน ไทยสร้างไทย 5 คน เพื่อไทรวมพลัง 2 คน และชาติพัฒนากล้า 1 คน

ขณะที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ปรากฏว่าพรรคก้าวไกล ได้คะแนนรวม 14,438,851 คะแนน ทำให้ได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ 39 คน พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 10,962,522 คะแนน ได้ส.ส. 29 คน รวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ส.ส. 13 คน ภูมิใจไทย คะแนนรวม 1,138,202 คะแนน ได้ส.ส. 3 คน

Advertisement

พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนรวม 925,349 คะแนน ได้ส.ส. 3 คน พรรคประชาชาติ ได้คะแนนรวม 602,645 คะแนน ได้ ส.ส. 2 คน และอีก 11 พรรคการเมืองได้ส.ส. 1 คน เท่ากัน ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ, เสรีรวมไทย, ไทยสร้างไทย, ประชาธิปไตยใหม่, พรรคใหม่, ชาติพัฒนากล้า, ท้องที่ไทย, ชาติไทยพัฒนา, เป็นธรรม, พลังสังคมใหม่, ครูไทยเพื่อประชาชน

กกต. ผลเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ

สำนักงานกกต. แจ้งว่า การคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีการเผยแพร่ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น โดยสำนักงาน จะต้องเสนอให้กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป ขณะที่การประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตนั้น กกต.จะต้องตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด กกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

Advertisement