ซื้อหุ้น กองทุนตามว่าที่ รมว.คลัง ศิริกัญญา ลงทุนที่ไหนบ้าง 17 แห่ง

ลงทุนหุ้น กองทุน ตามศิริกัญญา ตันสกุล

สำรวจพอร์ตลงทุนของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ว่าที่ รมว.คลัง 9 แสนกว่าบาท ซื้อหุ้น-กองทุนอะไรไว้บ้าง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สินรวม 5,294,506.23 บาท มีหนี้สิน 2,013,536.33 บาท

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล อายุ 42 ปี (เกิด 4 เมษายน 2524) อยู่ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว เป็นเจ้าของกิจการเดินรถเมล์ในจังหวัดชลบุรี มีประวัติทำงาน อาทิ

 • เป็นนักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • เป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัย สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • เป็น Senior Consultant บริษัท ดิ แอดไวเซอร์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายให้กับพรรคอนาคตใหม่ในปี 2561
 • เป็นประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภา
 • เป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ และรองหัวหน้าพรรค
 • หัวหน้าทีมเศรษฐกิจก้าวไกล

สถานภาพปัจจุบันยังโสด อาศัยอยู่ในคอนโดฯราคา 3,690,000 บาท เมื่อเธอเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้คนจึงสนใจว่าเธอลงทุนในกิจการอะไร แบบไหนบ้าง ซึ่งการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของ ศิริกัญญาระบุว่า มีเงินลงทุน 17 รายการ 915,472.14 บาท โดยลงทุนในกิจการ KKP ถึง 5 รายการ ซื้อกองทุนของไทยพาณิชย์ และควอลิตี้เฮ้าส์ และอื่น ๆ ดังนี้

 • กองทุน ASSET PLUS สมอล แอนด์ มิด จำนวน 4,029.97 หน่วย มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 57,588.26 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ 6,212.03 หน่วย มูลค่า 42,300.81 บาท
 • กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ 2,893.07 หน่วย มูลค่า 47,359.49 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส 3,776.50 หน่วย มูลค่า 85,122.38 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 9,280.75 หน่วย มูลค่า 215,202.10 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ 41.40 หน่วย มูลค่า 507.92 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี สตารทิจิค แอสเซ็ท 10,458.30 หน่วย มูลค่า 149.323.56 บาท
 • กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG 11,390.03 หน่วย มูลค่า 139,874.07 บาท
 • Bualuang Long-term Equity Fund 1,432.22 หน่วย มูลค่า 53,954.19 บาท
 • Asia Sermkij Leasing PCL 400 หน่วย มูลค่า 10,900 บาท
 • บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,700 หน่วย มูลค่า 4,794 บาท
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด 200 หน่วย มูลค่า 10,750 บาท
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 500 หน่วย มูลค่า 30,875 บาท
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด 400 หน่วย มูลค่า 25,300 บาท
 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,800 หน่วย มูลค่า 11,520 บาท
 • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด 300 หน่วย มูลค่า 30,000 บาท
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 4.81 หน่วย มูลค่า 100.36 บาท

วิสัยทัศน์ ว่าที่ รมว.คลัง

ถ้าเหตุการณ์ไม่พลิกผัน ตามที่หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศไว้หลังชนะเลือกตั้งสัปดาห์แรกว่า ชื่อ “ศิริกัญญา” จะได้เป็นไรัฐมนตรีคลังหญิง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงการคลังมา 147 ปี


โดยมีนโยบายหลักคือ สวัสดิการถ้วนหน้า ให้ความช่วยเหลือคนในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เกิด ทำงาน สูงวัย จนถึงเสียชีวิต เช่น การให้ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ส่วนสวัสดิการเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบจะได้เงินจากภาครัฐ 1,200 บาทต่อเดือน ส่วนแม่ที่ลาคลอดได้ 6 เดือน จะได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม 5,000 ต่อเดือน และเบี้ยคนชรา 3,000 บาท