เศรษฐา เข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศ สปป.ลาว เชื่อมการค้า 2 ชาติ

เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐา เข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศ สปป.ลาว และพบหารือนายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว เชื่อมโยงการค้า-คมนาคม 2 ประเทศ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมคารวะ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาวและเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และต่อมาในเวลา 10.25 น. ณ สภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับ นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ

โดยในการเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการหารือกับสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ให้รับทราบ อาทิ เรื่องการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความเชื่อมโยงทั้งระบบราง ถนน และสะพาน การขนส่ง Logistics ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น

โดยประธานประเทศ สปป.ลาวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับนายกฯ ในการเยือนอย่างเป็นทางการ พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ที่มีความร่วมมืออย่างแนบแน่นใกล้ชิด ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือที่ได้คุยกันในวันนี้จะก้าวหน้าเป็นโอกาสให้ได้พัฒนา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

ในส่วนของการพบหารือประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว นายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมมือกับฝ่าย สปป.ลาว ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มีความคืบหน้า โดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดน การส่งเสริมความเชื่อมโยง การคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ ทั้งทางถนนและรถไฟ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

พร้อมหวังว่าประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว จะให้การสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยกับ สปป.ลาวอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งฝ่ายประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาวกล่าวว่า ลาวชื่นชมนายกรัฐมนตรี และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทย-ลาวในทุกระดับ ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเสมอมา และพร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) กับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ซึ่งสถานีรถไฟดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนสองฝ่าย และสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชาย แดนของทั้งสองประเทศ