เศรษฐา ตั้ง ฉัตรชัย บางชวด เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐา เซ็นคำสั่ง ตั้ง ฉัตรชัย บางชวด รองเลขา สมช. เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย

และมีคณะพูดคุย ประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม, โดยมีผู้แทนสำนักงาน สมช., ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นคณะพูดคุย และเลขานุการร่วม

ทั้งนี้ คณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ มีการดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรง ในช่องทางที่เป็นทางการ ประเมินวิเคราะห์ท่าที ทัศนคติของกลุ่มเห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรง

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ประสานงาน หรือแสวงหาความร่วมมือ จากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และหน่วยงานในต่างประเทศในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้