เทหมดหน้าตัก! พปชร. ชู เลือกพลังประชารัฐแล้วรวย ค่าแรงขั้นต่ำ 400 เงินเดือน ป.ตรี 20,000

เทหมดหน้าตัก ! พปชร. ชู เลือกพลังประชารัฐแล้วรวย ค่าแรงขั้นต่ำ 400 -425บาท/วัน เงินเดือน ปริญญาตรี 20,000 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10 % ทุกขั้น โชว์หารายได้-ตอบที่มาของเงิน 1.24 ล้านล้านบาท

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค แถลง “เปิดหมัดเด็ด โค้งสุดท้าย นโยบายพลังประชารัฐ นายอุตตมกล่าวว่า ประเทศไทยต้องรวยด้วยพลังประชารัฐ ประกอบด้วย 1.รวยด้วยความสงบ 2.รวยด้วยความสุข และ 3.รวยด้วยความหวัง

รวยด้วยความหวัง เกษตรกรต้องรวย ข้าวจ้าว 12,000 บาทขึ้นไป/ตัน ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทขึ้นไป/ตัน อ้อย 1,000 บาทขึ้นไป/ตัน ยางพารา 65 บาทขึ้นไป/กิโลกรัม มันสำปะหลัง 3 บาทขึ้นไป/กิโลกรัม และ ปาล์ม ราคาเป้าหมาย 5 บาท/กิโลกรัม

ค่าแรงต้องเพิ่ม ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวัน อาชีวะ 18,000 บาทต่อเดือน ปริญญาตรี 20,000 บาทต่อเดือน มนุษย์เงินเดือนต้องมั่นคง ลดภาษี คืนรายได้เข้ากระเป๋าคนทำงาน ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10 % ทุกขั้น ยกเว้นภาษีเด็กจบใหม่ 5 ปี ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องแกร่ง ถึงทุน ถึงคน ถึงเทคโนโลยี ถึงตลาด “คนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก เสริมแกร่ง” และ “โชห่วยประชารัฐ” ให้สินเชื่อรายย่อย (คนตัวเล็ก) 1.5 หมื่นบาทต่อราย ภายใต้วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ โชห่วยประชารัฐ ทุกตำบล ให้สินเชื่อรายละ 1 ล้านบาท

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับการเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเพิ่มทางเลือกแหล่งที่มาของเงินเพื่อดำเนินนโยบายนั้น แบ่งออกเป็น การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ 300,000 ล้านบาท เก็บภาษีผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ 40,000 ล้านบาท ปฏิรูปกระบวนการบริหารงานหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 200,000 ล้านบาท โครงการเอกชนร่วมลงทุนขนาดใหญ่ PPP ลดภาระงบประมาณ 300,000 บาท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TFF ลดภาระงบประมาณ 100,000 ล้านบาท และกองทุนรวมเพื่อสังคม SIF ลดภาระงบประมาณ 200,000 ล้านบาท รวม 1,240,000 ล้านบาท