ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคสช. แต่งตั้งรายชื่อบุคคลสำรองดำรงตำแหน่ง ส.ว.

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่๒/๒๕๖๒เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

Previous article“ทีเอ็มบี” เปิดขายตราสารด้อยสิทธิวงเงิน3 หมื่นล้าน ชูดอกเบี้ย 4%
Next articleค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า จับตาความคืบหน้าการเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ