“มหาดไทย” เปิดชื่อ 47 จังหวัด งดขายเหล้า สกัดโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับรายงานการพิจารณาออกคำสั่งปิดร้านค้าและสถานประกอบการจำหน่ายสุราเป็นการชั่วคราวรวม 47 จังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายละเอียดวันและจังหวัด แบ่งเป็น

ปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และพิษณุโลก

ปิดถึงวันที่ 15 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง และระนอง

ปิดถึงวันที่ 16 เมษายน จำนวน 5 จังหวัดได้แก่ สกลนคร ยะลา พิจิตร ลพบุรี และเชียงราย

ปิดถึงวันที่ 17 เมษายน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุราษฎร์ธานี

ปิดถึงวันที่ 18 เมษายน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์

ปิดถึงวันที่ 19 เมษายน จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี ตราด และราชบุรี

ปิดถึงวันที่ 20 เมษายน จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สมุทรสาคร กำแพงเพชร แพร่ ชัยภูมิสมุทรปราการ อ่างทอง ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี นราธิวาส หนองคาย และนนทบุรี


ปิดถึงวันที่ 30 เมษายน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครปฐม สมุทรสงคราม ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และเพชรบุรี