“ศอฉ.โควิด”ความมั่นคง ออกประกาศให้คง “จุดตรวจร่วม” แม้ยกเลิกเคอร์ฟิว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 18/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 4) ลงนามโดย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวยังคงให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ทั้งในเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การมอบอำนาจ ยังคงมีผลบังคับใช้ รวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม รวมถึงชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุม มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำที่เป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน และให้ยกเลิกการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป

 

ประกาศ-คำสั่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ