เคาะเลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ เขต 5 แทน “กรุง ศรีวิไล”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ จากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภายหลังครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวในวันนี้แล้ว คาดว่าร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ กกต. ได้เสนอร่างพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. หลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่แทนนายกรุง ศรีวิไล สุทินเผือก