“อนุทิน” โวพรรคใหญ่อันดับ 2 ทุกรัฐบาลขาด “ภูมิใจไทย” ไม่ได้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พรรคภูมิใจไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีแกนนำพรรค สมาชิกพรรค เข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

เสี่ยหนู ฟุ้ง เป็นพรรคอันดับ 2 ในรัฐบาล

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทย ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี เรากำลังจะก้าวสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน พรรคของเรามีสมาชิกอยู่ในทุกภาค ทั่วทุกจังหวัด และทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ผ่านมา เราส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตเลือกตั้งครบ 350 เขต และ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน เราได้คะแนนเลือกตั้ง มากกว่า 3 ล้าน 7 แสน คะแนน 

ปัจจุบันเราเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากเป็นลำดับที่ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร และเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมากเป็นลำดับที่ 2 ของรัฐบาลนี้ 

รัฐบาลขาดพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ 

“เป็นความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับว่า การดำรงอยู่ของรัฐบาลนี้ จะขาดพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ และต่อจากนี้ไป ไม่ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาล ก็จะต้องอยากได้พรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล เพราะพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มีเอกภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่างเหนียวแน่นที่สุด และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน คือ เพื่อปากท้องประชาชน” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเรา คือ เราพูดไม่เก่ง แต่เราทำงานเป็น เราพูดไม่มาก แต่เราทำงานหนัก เราอาจจะพูดไม่เพราะ แต่เราพูดจริง และ เมื่อพูดแล้วเราต้องทำ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไร เราก็ต้องทำ ต้องพยายามทำให้บรรลุเป้าหมายคือ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ทลายทุกข้อจำกัด ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อปากท้องประชาชน คือสิ่งที่เราได้พูดไว้กับประชาชน และเป็นเป้าหมายการทำงานของพรรคภูมิใจไทย และเรากำลังมุ่งมั่นทำงานตามแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลา

ดันกฎหมายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

นายอนุทิน กล่าวว่า 1 ปีที่ผ่านมา รัฐมนตรี 7 ท่าน ในฐานะฝ่ายบริหาร และ ส.ส. 61 ท่านในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ช่วยกันทำงานทั้งในรัฐบาล และในรัฐสภา โดยที่ทุกคนมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการทำงาน ตามแนวทางของพรรค เรื่อง กัญชา ดำเนินการแล้ว และจะทำต่อไป การทำงานตามนโนบายที่เราสัญญากับประชาชน กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี

เรื่องกัญชาทางการแพทย์ เราเปิดคลีนิคกัญชาไปแล้วเกือบ 200 แห่ง กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ กฎกระทรวง กำลังจะออกมาให้ขออนุญาตปลูกกัญชา ที่มี thc ต่ำ ขายได้ กัญชา บ้านละ 6 ต้น พรรคได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ แล้ว 

“และ ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในสัปดาห์หน้า เพื่อนำเสนอเข้าสภาฯ ในฐานะร่างกฎหมายของรัฐบาล ต่อไป เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎร จะให้ความเห็นชอบ เพราะทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ว่าจะสนับสนุนการพัฒนากัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน” 

ช่วยเจรจาค่าโง่ให้รัฐบาล

นายอนุทิน กล่าวว่า หลายเรื่องที่กระทรวงคมนาคม ดำเนินการ เป็นการรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และ สร้างความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน การเจรจาค่าโง่ทางด่วน ให้รัฐเสียน้อยที่สุดและประชาชนได้รับประโยชน์ขึ้นทางด่วนฟรี ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ การปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองในจังหวัดต่างๆ ให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก สบาย และปลอดภัย การใช้ยางพารามาทำวัสดุป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนถนน ได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนน และเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น

โว ใช้เวลา 60 วัน ระงับโควิด

ในช่วง 1 ปีแรกนี้ มีถึง 7 เดือน ที่เราคนไทยต้องเข้าสู่วิกฤติ ด้วยกัน คือ วิกฤติโควิด ที่ทำให้หลายๆงานที่ทำต้องหยุดชะงักและชะลอตัว แม้จะไม่ได้ตั้งตัวกันมาก่อน ทำให้เกิดการขาดแคลนวัสดอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้างในช่วงต้น แต่กระทรวงสาธารณสุขใช้เวลาไม่เกิน60 วัน ก็สามารถรับมือกับการระบาดของโรคโควิด ได้

ขณะนี้เราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมานานกว่า 60 วัน แล้ว ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นประเทศที่มีระบบบริหารการสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อหยุดการระบาดของโควิด ได้ดีเป็นลำดับที่ 2 ของโลก 

โชว์เหนือ แนะรัฐบาลฟังเสียงเยาวชน 

นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลกำลังถูกเรียกร้องจากภาคประชาชน ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องรับฟัง และนำมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และช่วยกันบริหารสถานการณ์ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามกลายเป็นวิกฤติการณ์ทางการเมือง และแปรเปลี่ยนจากความขัดแย้งทางความคิด เป็นความแตกแยกของคนในชาติเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เพราะจะเป็นข้อจำกัดในการทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้ และจะส่งผลต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ได้

ข้อเรียกร้องของเยาวชน และภาคประชาชน ซึ่งแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย และเป็นไปตามแนวทางสันติวิธี เป็นข้อเรียกร้องที่พรรคภูมิใจไทย พร้อมรับฟัง และนำมาพิจารณา เรื่องใดที่มีเหตุผลเพียงพอ สามารถทำได้ เราพร้อมทำทันที แต่ต้องดำเนินการโดยลำดับให้ถูกต้อง ดังนี้

พร้อมแก้รัฐธรรมนูญ ก่อนยุบสภา 

1. การแก้รัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อนำสู่การปฏิรูปการเมือง เป็น เรื่องแรกที่ต้องทำ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ 

2. การยุบสภา เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ ควรจะทำหลังจากที่เราได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง การยุบสภา แล้วเข้าสู่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะมีผลไม่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

3. การคุกคามประชาชน เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเรียกร้อง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้น เพราะเป็นอาชญากรรมที่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าสถานการณ์ใด ก็ต้องไม่เกิดขึ้น 

พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคการเมือง เป็นสถาบันการเมือง ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ เราทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีเป้าหมายเพื่อปากท้องประชาชน ดังนั้นการรับฟังประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัย จึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำ ถ้าไม่รับฟังประชาชน จะทำงานให้ประชาชนได้อย่างไร งานแรกของพวกเราคือ รับฟังปัญหาของประชาชรแล้วนำมาแก้ไข เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ 

“ผมขอให้พวกเราทุกคน เชื่อมั่นแนวทางการทำงานของพรรคภูมิใจไทย และขอให้พวกเราทุกคนช่วยกัน ร่วมมือกันทำงานให้พี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นการสร้างความนิยม สร้างความศรัทธาให้แก่พรรคภูมิใจไทย” นายอนุทิน กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ