นายกฯ แบ่งงานเศรษฐกิจยกแผงให้ “สุพัฒนพงษ์” คุมคลัง พลังงาน – BOI

นายดอน ปรมัติวินัย (ซ้าย) สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ขวา) ขณะถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหน้าทำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (13 ส.ค.)
นายดอน ปรมัติวินัย (ซ้าย) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ขวา) ขณะถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหน้าทำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (13 ส.ค.)

วันที่่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนัก เผยแพร่เอกสารคำสั่งนายกรัฐมนตรี การมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่ รองนายรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายดอน ปรมัติวินัย ขณะถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหน้าทำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (13 ส.ค.)

1 . นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงอุดมศึกษา วิจับ และนวัตกรรม ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติการ ประกอบด้วย สถาบันวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (กลาง) ยิ้มแย้ม กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล (ซ้าย) ขณะถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหน้าทำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ (13 ส.ค.)
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (กลาง) ยิ้มแย้ม กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล (ซ้าย) ขณะถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหน้าทำตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล (13 ส.ค.)

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารและปฏิบัติการ คือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส่วนองค์กรมหาชนและหน่วยงานที่ของรัฐที่สุพัฒนพงษ์กำกับดูแล ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายอนุชา นาคาศัย คณะรัฐมนตรีใหม่ถ่ายรูปเดี่ยวก่อนการเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์
นายอนุชา นาคาศัย (ซ้าย) ขณะนั่งรอถ่ายรูปเดี่ยวก่อนการเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ (12ส.ค.63) ภาพ : ทำเนียบรัฐบาล

3. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในกรมประชาสัมพันธ์ สำนักคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักราชบัณฑิตยสภา (รวมทั้งราชการของราชบัณฑิตยสภา) พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน ส่วนองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐที่ต้องกำกับดูแลคือ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักกองทุนหมู่บ้านนและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นายดอน ปรมัติวินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการะทรวงว่าการต่างประเทศ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ