เพื่อไทยร้าง “สมพงษ์” ลาออกตาม “ทีมสุดารัตน์” ถกด่วนเฟ้น “ผู้นำฝ่ายค้าน”

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์

พรรคเพื่อไทย นัดถกด่วน หลัง “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรคเซ็นใบลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยอ้างว่าเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากทีมของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคลาออกจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค โดยระบุว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ 1/2562 ได้เลือกให้ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 29 คน เต็มตามข้อบังคับพรรค ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กำกับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอำนาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ

“ที่ผ่านมา ผมเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้”

“ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป” หนังสือลาออกของนายสมพงษ์ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนานยสมพงษ์ ลาออกจากตำแหน่ง นายสมพงษ์ได้ออกคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0103/2563 เรื่อง มอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 51 วรรคสาม ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 63 วรรคสอง มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค

ด้านนายชูศักดิ์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงว่า โดยที่นายสมพงษ์ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค

จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลาออกจากตำแหน่งของนายสมพงษ์ เกิดขึ้นภายหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ตามมาด้วยการลาออกของกรรมการบริหารพรรค และกรรมการยุทธศาสตร์ในสายของคุณหญิงสุดารัตน์อีกหลายคน เช่น นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายวัฒนา เมืองสุข นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญนา เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ “บีบ” ให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ ผ่านการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลังจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด เนื่องจากขณะนั้นติดปัญหาเรื่องตำแหน่ง “ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร” ของนายสมพงษ์ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 106 ที่ระบุว่า

“ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิก มากที่สุด และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร”

ซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มี ส.ส.มากที่สุด ที่สมาชิกไม่ได้เป็นนายกฯ ประธานสภา หรือ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องรอให้มีการปิดสมัยประชุมสภา เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนั้น ทันทีที่มีการปิดสมัยประชุมสภา ฝ่ายคุณหญิงสุดารัตน์ จึงชิงเปิดเกมปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคโดยการทยอยลาออก เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ