ส.ว. ส่ง ‘วัลลภ-ฉวีรัตน์’ ร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

ที่ประชุม ส.ว. มีมติ ส่งชื่อ “วัลลภ ตังคณานุรักษ์-ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร” เข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า ในการประชุมวิปวุฒิสภาวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้แทนวุฒิสภาที่จะเข้าร่วมในคณะกรรมการสมานฉันท์จำนวน 2 คน คือ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. ตามที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เสนอมา

ที่ทั้งสองคนตอบตกลงร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ในนามวุฒิสภาแล้ว คาดว่าจะส่งรายชื่อให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ในวันนี้ (23 ธันวาคม) ส่วนสาเหตุทึ่เสนอรายชื่อนายวัลลภและนางฉวีรัตน์ เป็นคณะกรรมการสมานฉันท์เนื่องจากทั้งสองคนทำงานภาคสังคมมายาวนาน มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคสังคม ไม่มีความคิดเอนเอียงทางการเมืองไปทางใดทางหนึ่ง จึงเหมาะสมในการทำงานด้านสมานฉันท์