ด่วน! ประยุทธ์ ตั้งคกก.บ่อนพนัน-แรงงานเถื่อน รายงานลับทุก 30 วัน

ด่วน! ประยุทธ์ ตั้งคกก.บ่อนการพนัน-ชาญเชาวน์ อดีตปลัดยุติธรรมเป็นประธาน รายงานทางลับทุก 30 วัน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายชาญเชาน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้รับมอบหมาย จเรตำรวจที่ได้รับมอบหมาย รองอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะดรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานที่เล่นการพนันจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประสานงาน ตลอดจนให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคลคลใด ๆ ก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษ และเสนอมาตรการป้องกันหรือดำเนินการอื่นที่เหมาะสมโดยให้มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และประสานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลรวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแสจากประชาชน แล้วรายงานทางลับให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการตามความจำเป็นหรือทุกรอบสามสิบวัน

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ