“ต้มยำกุ้ง” ผ่านมติ ครม. ยื่น “ยูเนสโก” เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ต้มยำกุ้ง

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกระทรวงวัฒนธรรมยื่น “ต้มยำกุ้ง” ต่อ “ยูเนสโก” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอให้ “ต้มยำกุ้ง” (Tomyum Kung) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ. เห็นความสำคัญของ “ต้มยำกุ้ง” อาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

การเสนอ “ต้มยำกุ้ง” เพื่อขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมฯ ของมนุษยชาติกับ “ยูเนสโก” นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้ว ยังกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารของไทยในระดับนานาชาติ

ทั้งยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจอาหารไทย เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ทั้งในและต่างประเทศ อีกด้วย

นอกจากนี้ วธ. จะจัดทำรายงานสถานะปัจจุบันของมรดกวัฒนธรรมฯ ที่แสดงถึงผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการสงวนรักษา และดำเนินการตามมาตรการการสงวนรักษา “ต้มยำกุ้ง” อย่างเคร่งครัด