ประชาธิปัตย์ ยกสุดแขนหนุนงบปี 65 ไม่แตกแถว

ราเมศ รัตนะเชวง
ราเมศ รัตนะเชวง

“ราเมศ” โฆษกประชาธิปัตย์ กาง 13 ขุนพล ปชป. อภิปรายงบปี’65 “ชินวรณ์-กนก-เกียรติ” นำทีม ลั่น 50 ส.ส. ประชาธิปัตย์ โหวตหนุนรับหลักการวาระแรก-ไม่แตกแถว

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ในวาระแรกว่า ในส่วนของพรรคขณะนี้ ส.ส.ที่ได้เสนอตัวในการอภิปรายในวาระแรก ได้เตรียมข้อมูล ทำการบ้านกันทุกคน ซึ่งนำทีมโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายเกียรติ สิทธีอมร นำทีมอภิปรายรวมประมาณ 13 คน ด้วยพรรคได้เวลาในการอภิปราย 138 นาที จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาที่ได้มาให้เกิดประโยชน์ที่สุด

นายราเมศกล่าวว่า โดยหลักการในวาระหนึ่ง คือวาระรับหลักการนั้น ส.ส.ใช้สิทธิในการอภิปรายได้อย่างเต็มที่ การอภิปรายถึงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและที่สำคัญความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็มีหลักการการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ของ ส.ส.ก็จะเป็นข้อมูลที่จำเป็น

ทั้งนี้ ด้วยสาระสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อ ส.ส.ได้อภิปรายก็จะเป็นผลดีที่จะทำให้การจัดทำงบประมาณแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในชั้นกรรมาธิการก็จะได้ไปปรับแก้ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป


ในส่วนของพรรคจะยึดหลักการอภิปรายที่มุ่งตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ

นายราเมศกล่าวว่า ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของพรรคประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่งแล้ว


“เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชน ส.ส.ทุกคนจะเห็นชอบ สิ่งใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ไปว่ากันต่อในชั้นกรรมาธิการ และในการพิจารณาวาระหนึ่งพรรคพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ย้ำว่าส่วนของพรรคเห็นชอบในวาระที่หนึ่งคือวาระรับหลักการชัดเจน”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ