มหาดไทยยืนยัน “ไม่เลือกปฏิบัติ” ปมหาวัคซีนให้พนักงานไทยเบฟฯ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจงปมกรณีสนับสนุนวัคซีนโควิดแก่พนักงานบริษัทไทยเบฟ ยืนยันทำตามมติและแนวทางของ ศบค.  ไม่ได้เอื้อประโยชน์นายทุนใหญ่ องค์กรขนาดใหญ่ ขอสนับสนุนวัคซีนได้

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ชี้แจงกรณี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับพนักงาน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานอีก 28,244 คน ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นชอบให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเบฟฯ จนถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่หรือไม่นั้น ว่า การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด ที่ผ่านมา มีทั้งส่วนราชการ, เอกชน, สมาคม รวมถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค., คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากร

“เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินการจัดสรรวัคซีนของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และศบค. ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีเลือกปฏิบัติ เพราะการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการ ให้ครอบคลุมรวดเร็ว มากที่สุด”

ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับประกาศแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 ในข้อ 5.2 เปิดโอกาสให้ องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัด ซึ่ง ศบค.มท.ได้แจ้งขอรับการสนับสนุนไปยังกระทรวงสาธารณสุข

“ปัจจุบัน ก็ยังมีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัคซีน มาอย่างต่อเนื่อง โดย กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมติและแนวทางของ ศบค.อย่างเคร่งครัด” ฉัตรชัยกล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือ 2 ฉบับ ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้สนับสนุนวัคซีน แก่ พนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขออนุเคราะห์วัคซีน ให้พนักงาน 43, 201 คน และครอบครัว 28,244 คน ในพื้นที่ กทม. และ 76 จังหวัด

ในจดหมายระบุว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43, 201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 28,244 ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ. ๖๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท .) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนวัคนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ