เปิดผับ บาร์ 16 ม.ค. 65 สถานประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

เปิดผับบาร์ สถานประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร
ภาพจาก Pixabay

ศบค.ชุดใหญ่ ประกาศเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 16 ม.ค. 65 หรือกรณีกิจการใดมีความพร้อมให้เสนอตัวเปิดก่อนได้ สถานประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15) ออกไปอีกระยะเวลา 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563-31 มกราคม 2565

ขณะที่มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับกิจการสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ตามกำหนดเดิม ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 สำหรับสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีดังนี้

1 ธ.ค. 64-15 ม.ค. 65

เตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ

1.ผู้ประกอบการ ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบระบายอากาศ และเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีน 100% เตรียมพร้อมในการเปิดดำเนินการ

2. มท. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

 • จัดตั้งทีมประเมินสถานบันเทิง และซักซ้อมความเข้าใจมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ทำการประเมิน และขึ้นทะเบียนสถานบันเทิง
 • ออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการ กรณีผ่านประเมินเท่านั้น

เปิดดำเนินการตั้งแต่ 16 ม.ค. 65

พื้นที่ในการเปิดดำเนินการ

 • พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
 • พื้นที่เฝ้าระวัง
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง

การเปิดบริการ

 • เปิดจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น.
 • เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น.
 • งดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ งดให้บริการคาราโอเกะ งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการ หรือกิจกรรมที่มีการคลุกคลี และสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า

การดำเนินงาน 

1.สถานประกอบการ ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVId 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

2.ยกระดับ COVID Free Environment

 • ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับร้านอาหาร การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดคอนเสิร์ต ฯลฯ อย่างเคร่งครัด
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องส้วมทุก 1-2 ชั่วโมง และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

3.จัดระยะห่าง

จัดระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร กรณีเล่นดนตรีเป็นวง มีระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอาหาร อย่างน้อย 5 เมตร

4.มีพื้นที่ให้บริการ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ดังนี้

 • พื้นที่ที่เป็นอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50
 • พื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเท จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75

หรือให้เป็นไปตามสถานการณ์การผ่อนคลายและมาตรการที่ราชการกำหนด

5.จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ด้านนอกอาคาร

6.มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม

7. เปิดประตู หน้าต่าง หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังให้บริการ8. มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการใช้งาน

9. ห้ามกระทำการอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน ค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ มท. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม การเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยการกำกับติดตามและประเมินสถานการณ์ ดังนี้

 • หากไม่มีการระบาดจากสถานบันเทิง ให้เปิดดำเนินการต่อได้
 • หากมีการระบาดจากสถานบันเทิง พิจารณาปิดดำเนินการควบคุมการระบาด
 • หากเกิดการระบาด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้พิจารณาปิดดำเนินการและกำหนดบทลงโทษ

 

 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ