“ชวน” รับเกียรติภูมิ “ปชป.” ไม่เหมือนเดิม บ่นเสียดายเลือดเก่า ย้ายไปพรรคคู่แข่ง

ชวน หลีกภัย

“ชวน หลีกภัย” รับชื่อเสียงเกียรติภูมิ พรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิม แนะผู้บริหารเร่งหยุดเลือดไหลออก หวังก้าวข้ามปัญหา หวนกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิม บ่นเสียคนเก่า ๆ ย้ายไปพรรคคู่แข่ง ทำพรรคเหนื่อยพิเศษ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตามรายงานของมติชนถึงแนมโน้วที่พรรคร่วมรัฐบาลจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา ทั้งที่เป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาชธิปัตย์ว่า เป็นสิทธิของพรรคร่วมที่จะตกลงกัน

เมื่อถามถึงมารยาททางการเมืองที่จะเปิดทางให้พรรคเจ้าของพื้นที่เดิม นายชวนกล่าวว่า เราก็ใช้คำอย่างนี้ แต่ก็พูดยาก เพราะเป็นเรื่องของสิทธิของพรรคการเมืองที่จะทำได้ ไปตำหนิติเตียนไม่ได้

เมื่อถามถึงสมาชิกที่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มานานหลายคนเริ่มทยอยออกจากพรรค นายชวนกล่าวว่า ก็เป็นห่วงเหมือนกับที่คนอื่นเป็นห่วง และเห็นใจผู้บริหารพรรค ซึ่งต้องเร่งหาทางแก้ไข แต่ก็เข้าใจว่าชื่อเสียงเกียรติภูมิพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นไปอย่างเดิม ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสถานการณ์ เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมั่นคงอยู่

นายชวนกล่าวว่า ที่น่าเสียดายคือ คนที่ได้ตำแหน่งในช่วงที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์ แล้วออกจากพรรคไปเป็นคู่แข่ง ทำให้พรรคเหนื่อยเป็นพิเศษ ที่จะต้องแข่งขันกับคนของตัวเอง หลายคนตนก็ขอร้องไม่ให้ออกไป แต่ก็เป็นสิทธิของเขา

เมื่อถามถึงการแข่งขันเลือกรองหัวหน้าพรรค ภาคใต้ ระหว่างนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา นายชวนกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องไปถามทางผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ แต่อย่าแปลกใจ เพราะทุกครั้งก็ต้องแข่งขัน แต่จบได้ง่าย เพราะเข้าใจกันว่าหลังแข่งขันแล้วก็มาทำงานร่วมกันได้

นายชวนกล่าวว่า พยายามแนะนำว่า การเมืองเป็นอย่างนี้ที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีศักยภาพที่จะทำงาน ซึ่งผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ต้องหาหนทางแก้ไข ในอดีตเคยมีช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำมากกว่านี้มาก แต่ตอนหลังก็ฟื้นกลับมาได้หมด