ศบค.เคาะจัดงานปีใหม่ กินเหล้าได้ถึงตีหนึ่ง 77 จังหวัด

ศบค.เคาะกินเหล้าถึงตีหนึ่ง
ภาพจาก Pixabay

ศบค.เคาะคู่มือมาตรการปีใหม่ 77 จังหวัด คลายล็อกดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตี 1 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศบค.ครั้งที่ 20/2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

หนึ่งในระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการความปลอดภัย ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว แบ่งตามระดับพื้นที่ดังนี้

พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด

ได้แก่ ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี

ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร : บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่

การปรับมาตรการในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ : การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด

ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อ่างทอง และอำนาจเจริญ

ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร : บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ใหคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่

การปรับมาตรการในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ : การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา ภูเก็ต

ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร : บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ใหคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่

การปรับมาตรการในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ : การบริโภคสุรา ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)มาตรการความปลอดภัย ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ กรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

1.ยกระดับ COVID Free Personnel 

1.1 ผู้จัด พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

1.2 ตรวจคัดกรองผู้จัด พนักงาน นักแสดง นักร้อง ทุกคนด้วย  ATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง

1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ App. อื่น ๆ

1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

2.ยกระดับ COVID Free Customer

2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง อาจเป็นการตรวจล่วงหน้า หรือหน้างาน โดยผู้จัดงานสนับสนุนการตรวจ ATK หรือตรวจมาเอง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่มากับผู้ปกครอง

2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ App. อื่น ๆ

2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3. ยกระดับ COVID Free Environment 

3.1 ควรจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น

3.2 ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยดำเนินการ ดังนี้

  • จัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้า หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน
  • ก่อนหน้าช่องทางเข้า-ออกจากงาน จุดเดียว และมีระบบคิว ให้สามารถควบคุมได้
  • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน
  • กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน

3.3 เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกัน ทุก 1-2 ชั่วโมง

3.4 กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

ผู้จัดงาน 

  • ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  • ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai (TST)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กก. มท. กห. สธ. วธ.) 

  • เตรียมการ ดำเนินการ และกำกับติดตามการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และใกล้ชิด
  • ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ