ประวิตร แต่งตั้ง สันติ นั่งเก้าอี้เลขาฯ พปชร. สุรสิทธิ์ เป็นนายทะเบียน

แฟ้มภาพ

ประวิตร ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้ง สันติ นั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค และ สุรสิทธิ์ เป็นนายทะเบียน

วันที่ 27 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรค ระบุว่า ตามที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้บุคคลพ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรค มีผลให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่างลง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับประชารัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 14 จึงแต่งตั้ง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการพรรค ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ ยังลงนามคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่นายทะเบียนสมาชิกพรรค ระบุว่า ตามที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้บุคคลพ้นจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรค มีผลให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่างลง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 25614 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 14 จึงแต่งตั้ง นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป