ครม.อนุมัติงบฯกลางเฉียด 400 ล้าน พี.อาร์.การจัดงานเอเปก

ครม.ซุ่มอนุมัติงบฯกลางฯ 65 เฉียด 400 ล้าน ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเปก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 399,572,400 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาลตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ


สาระสำคัญ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล วงเงินงบประมาณ 399,572,400 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล โดยให้เบิกจ่ายในงบฯรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ