1 ล้านคะแนนก็ไม่มีผล กกต.รับรอง ชัชชาติ-ส.ก. ยึดหลักพิจารณาเลือกตั้งสุจริต

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

ลุ้น กกต.ถกรับรอง ชัชชาติ-ส.ก. 30 พ.ค. ชี้ล้านคะแนนไม่มีผล ยึดหลักพิจารณาเลือกตั้งสุจริตหรือไม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายสำราญ ตันพาณิชย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 และ 26 พ.ค กกต.กทม.ได้รายงานผลการเลือกตั้งเรื่องร้องเรียนและสำนวนการสอบสวนรวมทั้งความเห็นของ กกต.กทม. เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปยังกกต.กลางแล้วและทราบว่า วันที่ 24 พ.ค. ทางผู้ตรวจการเลือกตั้ง รายงานผลการตรวจสอบไปยังกกต. กลางแล้วเช่นกัน หลังจากนี้อยู่ที่ที่ประชุมกกต. จะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไร

กรณีสำนวนเรื่องร้องเรียนที่กกต.กทม.ได้สืบสวนและมีความเห็นส่งไปแล้วนั้นจนถึงขณะนี้ กกต.กลางยังไม่ได้ส่งกลับ หรือมีคำสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนวนร้องเรียนที่กกต.กทม.เสนอไป กกต. กลางจะพิจารณาว่าเกี่ยวข้องทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนด หากพบว่ามีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็จะยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งโดยจะต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป ซึ่งมีเวลา 60 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเรื่องร้องเรียนพิจารณาแล้วไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตก็จะประกาศผลการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าคนมองว่านายชัชชาติได้คะแนนเสียงเป็นล้านคะแนน หากพรุ่งนี้ กกต.ไม่รับรองอาจไม่เป็นธรรม นายสำราญกล่าวว่า กกต.จะดูว่าเรื่องร้องเรียนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ เป็นหลักการพิจารณาที่ใช้กับการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่เกี่ยวว่าผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครได้คะแนนนิยมมากหรือน้อย

แหล่งข่าวจากกกต.ระบุว่า กรณีดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกกต.วันที่ 30 พ.ค. โดยการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต. ยึดหลักว่า
จะไม่ประกาศเมื่อมีเหตุที่เชื่อได้ว่าทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม เช่น พบมีการซื้อเสียง ไม่ใช่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านแล้วไม่ประกาศรับรองผลทันที เพราะกฎหมายให้อำนาจกกต.ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลังได้อยู่แล้ว

ส่วนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา มีปัญหาเรื่องบัตรหายซึ่งยังอยู่การตรวจสอบ สำนักงาน กกต.จึงยังจะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องร้องเรียนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.และผู้สมัคร ส.ก.มีทั้งสิ้น 24 เรื่อง โดยนายชัชชาติ ถูกร้องเรียนใน 2 ประเด็นคือกรณีการจัดทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายให้ เสนอให้ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และการพูดในลักษณะดูถูกระบบราชการ