ประยุทธ์สั่งคลังหาเงิน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 พิพัฒน์ ถอนค่าเหยียบแผ่นดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม
PHOTO : THAI ROYAL GOVERNMENT /

ประยุทธ์สั่งกระทรวงการคลังหาเงิน ขยายเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น พิพัฒน์ชิงถอนเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน กลับไปทำใหม่ทีเดียวทั้งทางน้ำ-ทางบก อีก 2 เดือน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขอเลขาธิการ ครม.ถอน เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ค่าเหยียบแผ่นดิน) ที่เดินทางโดยอากาศยาน ออกจากการพิจารณาของครม.ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 มิ.ย. 2565

เนื่องจากมองว่า เรื่องค่าเหยียบแผ่นดินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องคุยให้รอบด้าน ทุกมิติ เพื่อนำเรื่องการเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางเรือ และทางบกเข้าพิจารณาร่วมกัน คาดว่าจะสามารถนำเข้าพิจารณาใน ครม.อีกครั้งประมาณ 2 เดือนนับจากนี้

“การเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน ที่ต้องถอนออก เพราะที่เสนอให้ ครม.พิจารณา เป็นเพียงการเดินทางทางอากาศ จึงนำออกก่อน เพื่อพิจารณาการเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไทย ทั้งทางน้ำและทางบก เข้าบรรจุในการพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งคาดว่าการเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินจากทางน้ำและทางบกอาจถูกกว่า ที่อากาศที่คาดว่าจะเก็บ 300 บาทต่อคน โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเข้าไทยทางบกจะเข้ามาจากเพื่อนบ้านและเข้ามาพำนักในไทยระยะสั้น ๆ เพียง 2-3 วันเท่านั้น” นายพิพัฒน์กล่าว

Advertisement

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ในที่ประชุม ครม.นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปหาเงินมาให้เพื่อดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจากเฟส 4 และเฟส 4 ส่วนต่อขยาย ที่จะนำวงเงินเดิมมาดำเนินโครงการจำนวน 1.5 ล้านห้อง วงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ประมาณ 5,000 ล้านบาท และเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ

“หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังไปหารือมาช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว เชื่อว่ากระทรวงการคลังน่าจะสามารถมีเงินให้ดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5,000 ล้านบาท หรือได้เพิ่มอีก 1.5 ล้านห้อง และน่าจะสามารถนำกลับเข้ามาหารือในการประชุม ครม.ได้อีกไม่เกิน 2 สัปดาห์ และสามารถดำเนินโครงการได้พร้อมกันอีก 3 ล้านห้อง”  นายพิพัฒน์กล่าวและว่า

ส่วนที่ภาคเอกชนขอให้รัฐบาลช่วยดำเนินโครงการ ส่วนตัวคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการได้เสนอให้นายกรัฐมนตรี ช่วยดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 อีกประมาณ 10 ล้านห้อง เบื้องต้นเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่เอกชนขอ เพราะงบประมาณมีจำกัด