ย้อนวีรกรรมโหวตกลุ่ม 16 – พรรคธรรมนัส ดีเอ็นเอ พลังประชารัฐ

หากไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิค-เจ้าของบ้านป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผู้มากบารมี ไม่ป่วยการเมืองเสียก่อน

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวขบวน จะนำ ส.ส.กลุ่ม 16 ที่มี นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้ากลุ่ม เข้ากราบลา พี่ใหญ่ วงษ์สุวรรณ ครั้งสุดท้าย ?

ก่อนการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 และลงมติกันในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

ร.อ.ธรรมนัส เดินสาย-จัดคิวให้สัมภาษณ์ตามสื่อจอแก้ว เรียกราคา-ค่าตัว ของ ส.ส.16 ชีวิตของพรรคเศรษฐกิจไทย และ ส.ส.นอกสังกัด ทั้งในบ้านเก่า-พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.ฝากเลี้ยงไว้ตามห้องหับพรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ ส.ส.กลุ่ม 16

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย – เลขาธิการกลุ่ม 16 เคยให้สัมภาษณ์บอกจำนวนตัวเลข ส.ส.ของกลุ่ม ส.ส.16 ว่า มีเสียงอยู่ 16 บวก 2 รวม 18 เสียง สื่อบางสำนักระบุถึงชื่อ-ตำแหน่ง ที่สังกัดกลุ่ม 16

Advertisment

ก่อนถึงวันลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชากับ 10 รัฐมนตรี ครั้งสุดท้าย ย้อนกลับไปดูวีรกรรมโหวตของ ส.ส.กลุ่ม 16 และ 16 ชีวิต พรรคเศรษฐกิจไทย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มาตรา 23 แก้ไขมาตรา 128 (สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500)

หรือ “เห็นด้วย” กับผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคำแปรญัตติ (นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่)

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หัวหน้ากลุ่ม 16 ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

Advertisment

นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย – เลขาธิการกลุ่ม 16 “เห็นด้วย” กับ สูตร 500

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม “ไม่เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา “ไม่เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา “ไม่เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

น.ส.จิราพร นาคดิลก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ “เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

-ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1

นายพิเชษฐ หัวหน้ากลุ่ม 16 เห็นด้วย

นายคฑาเทพ พรรคเพื่อชาติไทย เลขาธิการกลุ่ม 16 เห็นด้วย

นายพีระวิทย์ พรรคไทรักธรรม เห็นด้วย

นายปรีดา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน เห็นด้วย

นายสุรทิน พรรคประชาธิปไตยใหม่ เห็นด้วย

นางบุญญาพร พรรคพลังชาติไทย เห็นด้วย

นายดำรงค์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เห็นด้วย

นายยรรยงก์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เห็นด้วย

นายจารึก พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

น.ส.กวินนาถ พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

นายนพดล พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

นายสมัคร พรรคชาติพัฒนา เห็นด้วย

นายดล พรรคชาติพัฒนา เห็นด้วย

นายวัชรพล พรรคชาติพัฒนา เห็นด้วย

นายภาสกร พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วย

นายสุภดิช พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วย

นางมารศรี พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วย

น.ส.จิราพร พรรคเศรษฐกิจใหม่ เห็นด้วย

-ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … วาระที่ 1

นายพิเชษฐ หัวหน้ากลุ่ม 16 งดออกเสียง

นายคฑาเทพ พรรคเพื่อชาติไทย เลขาธิการกลุ่ม 16  งดออกเสียง

นายพีระวิทย์ พรรคไทรักธรรม ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายปรีดา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน งดออกเสียง

นายสุรทิน พรรคประชาธิปไตยใหม่ เห็นด้วย

นางบุญญาพร พรรคพลังชาติไทย เห็นด้วย

นายดำรงค์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายยรรยงก์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายจารึก พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

น.ส.กวินนาถ พรรคพลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

นายนพดล พรรคพลังท้องถิ่นไท ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายสมัคร พรรคชาติพัฒนา เห็นด้วย

นายดล พรรคชาติพัฒนา เห็นด้วย

นายวัชรพล พรรคชาติพัฒนา ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายภาสกร พรรคเศรษฐกิจใหม่ งดออกเสียง

นายสุภดิช พรรคเศรษฐกิจใหม่ งดออกเสียง

นางมารศรี พรรคเศรษฐกิจใหม่ งดออกเสียง

น.ส.จิราพร พรรคเศรษฐกิจใหม่ งดออกเสียง

–ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….วาระที่ 1

นายพิเชษฐ หัวหน้ากลุ่ม 16 ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายคฑาเทพ เลขาธิการกลุ่ม 16 ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายพีระวิทย์ พรรคไทรักธรรม ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายปรีดา ครูไทยเพื่อประชาชน ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายสุรทิน ประชาธิปไตยใหม่ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นางบุญญาพร พรรคพลังชาติไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายดำรงค์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทสไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายยรรยงก์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายจารึก พลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

น.ส.กวินนาถ พลังท้องถิ่นไท เห็นด้วย

นายนพดล พลังท้องถิ่นไท ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายสมัคร ชาติพัฒนา ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายดล ชาติพัฒนา ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นายวัชรพล ชาติพัฒนา งดออกเสียง

นายภาสกร เศรษฐกิจใหม่ ไม่เห็นด้วย

นายสุภดิช เศรษฐกิจใหม่ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

นางมารศรี เศรษฐกิจใหม่ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

น.ส.จิราพร เศรษฐกิจใหม่ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

ขณะที่ 16 เสียงพรรคเศรษฐกิจไทย ของ ร.อ.ธรรมนัส หัวหน้าพรรค ตั้งแต่ “ขับตัวเอง” ออกจากพรรคพลังประชารัฐ มีการโหวตกฎหมายสำคัญ ๆ แต่ใช่ว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 เห็นด้วยทั้งหมด

-ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … วาระที่ 1 เห็นด้วยทั้งหมด

-ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….วาระที่ 1 “เห็นด้วยไม่ทั้งหมด” ยกเว้น นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม

ที่น่าสนใจ คือ ร่างกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายค้าน ผลการลงมติสะท้อนให้เห็นว่า เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยบางส่วนเลือกที่จะโหวตข้างรัฐบาล – ดีเอ็นเอรัฐบาล

ยกตัวอย่างเช่น ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. วาระที่ 1 มี ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย 4 คน “ไม่เห็นด้วย” ได้แก่ 1.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 2.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ 3.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และ 4.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

เช่นเดียวกันกับร่างกฎหมายของรัฐบาล ที่มี ส.ส.เศรษฐกิจไทย “เห็นด้วย” และ “โหวตสวน” ร.อ.ธรรมนัส เช่น การขอให้ใช้ร่าง พ.ร.บ.ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้แก่ นายณัฏฐพล และนายธนัสถ์ เช่นเดียวกับ นายสะถิระ ที่ ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม เช่นเคย

การลงมติขอให้ใช้ร่าง พ.ร.บ.ของ ครม. เป็นหลักในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มี ส.ส.เศรษฐกิจไทย เห็นด้วย 3 คน ได้แก่  นายณัฏฐพล นายธนะสิทธิ์ และ 4.นายธนัสถ์ ส่วน  3 เกลอ พิเชษฐ-คฑาเทพ-พีระวิทย์ ก็ โหวตสวน ร.อ.ธรรมนัส  เช่นเดียวกัน

รวมถึง ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ “เห็นด้วย” กับสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500 ของ “หมอระวี” ได้แก่ นายณัฏฐพล นายธนะสิทธิ์

ขณะที่ “ก๊วนธรรมนัส” เช่น นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายจีรเดช ศรีราช-พี่ชายจุ๊บจิ๊บ ภรรยา ร.อ.ธรรมนัส ลงมติ “เห็นด้วย” กับพรรคเพื่อไทย คือ “ไม่เห็นด้วย” กับสูตรหาร 500

ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัส บลัฟกลับว่า มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่อยู่ในคอนโทรล 10 กว่าเสียง จากผลโหวต แต่ละครั้งยังคงกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะโหวตสวนมติพรรค อย่างมากแค่ “งดออกเสียง” หรือ ไม่ก็ขาด-ลา-มาสาย ไม่เข้าประชุมสภา