ย้อนสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด นิวไฮตาย 32 มากสุดในรอบปี

ผู้เสียชีวิตจากโควิด
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

เปิดสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 21 ก.พ. 2565 ทำนิวไฮตาย 32 ราย มากสุดในปี 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ประจำวันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรวม 18,883 ราย ผู้หายป่วยกลับบ้าน 14,914 ราย หายป่วยสะสม 373,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,397 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชึวิต 32 ราย ในวันนี้ (21 ก.พ.) พบว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในรอบปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับมากกว่า 20 ราย ซึ่งสามารถย้อนข้อมูลได้ดังนี้

ผู้เสียชีวิตในเดือนมกราคม

วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 10 ราย
วันที่ 2 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 3 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 6 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 11 ราย
วันที่ 7 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 14 ราย
วันที่ 9 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 11 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 12 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 13 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 14 ราย
วันที่ 14 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 15 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 16 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 9 ราย
วันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 18 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 20 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 22 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 23 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 13 ราย
วันที่ 25 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 26 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 27 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 28 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 29 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 30 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 16 ราย

ผู้เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 21 ราย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 12 ราย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 26 ราย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 27 ราย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน ผู้เสียชีวิต 32 ราย

โรคเสี่ยงเสียชีวิต

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค รวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่า ที่ผ่านมาจำนวนผู้ชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ เป็นผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงเป็นผู้ป่วยมีประวัติโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคอ้วน โรคติดเตียง โดยติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก รวมถึงครอบครัว