เคาะงบฯกลาง 199 ล้านบาท อุ้มก๊าซหุงต้มกลุ่มเปราะบาง ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ

ก๊าซหุงต้ม (LPG)

ครม.อนุมัติงบกลางปี’65 กว่า 199 ล้านบาท ช่วยส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณปี 2565 งบOกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 199.65 ล้านบาท ให้กรมธุรกิจพลังงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ในโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ซึ่งโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 3.63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27 จากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 13.5 ล้านคน


โดยให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (จากเดิมที่ได้รับส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565