หมอยง คาดโควิด-19 ฤดูกาลนี้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว

หมอยงบอกโควิดสิ้นสุด

นพ.ยงเชื่อว่า โควิด-19 จะสงบลงช่วงกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังคือ BQ.1 และ BQ.1.1 ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวว่า Covid 19 ฤดูกาลนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ประชากรไทยส่วนใหญ่ติดเชื้อไปแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน และกำลังเริ่มสู่ขาลงเร็วกว่าที่คิด สายพันธุ์ที่ระบาดในรอบล่าสุดนี้เป็น BA.2.75

ขณะนี้การระบาดและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เริ่มลดน้อยลงอย่างมากจนเห็นได้ชัด สายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังคือ BQ.1 และ BQ.1.1 ที่กำลังระบาดอยู่ในทางตะวันตก อเมริกา และยุโรป เมื่อเข้าเดือนกุมภาพันธ์หรือหลังจากนั้นเชื่อว่าโรคจะสงบลงถึงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ร่วมกับการฉีดวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมาก เกิดภูมิคุ้มกันแบบลูกผสมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะสายพันธุ์ โอมิครอน

ความจำเป็นในการที่จะได้รับวัคซีน ถึงแม้ว่าจะเป็น bivalent น้อยลง เพราะประชากรไทยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อในปีนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอน โดยเฉพาะ BA.5 ที่อยู่ในวัคซินตัวใหม่ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติเป็นสายพันธุ์โดยตรง และยังเป็นภูมิคุ้มกันทั้งตัวไวรัส ไม่ใช่แค่ต่อหนามแหลมที่อยู่ใน mRNA เท่านั้น

Advertisment

เมื่อประชากรทั่วโลกส่วนใหญ่เคยได้รับเชื้อมาแล้ว ก็จะเกิดภูมิต้านทานแบบสมบูรณ์กว่าที่ได้รับจากวัคซีน ความรุนแรงโรคและการระบาดก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อย ๆ และในที่สุดชีวิตจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ