กปน.ติดฉลาก บ้านประหยัดน้ำ นำร่อง 10 โครงการค่ายแลนด์ฯ-เอพี

กปน. ผนึกกำลังบิ๊กแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-เอพี ไทยแลนด์” ขับเคลื่อนโครงการบ้านประหยัดน้ำ 10 โครงการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เล็งขยายผลทำ MOU กับการเคหะแห่งชาติ และดีเวลอปเปอร์ในเขต กทม.-ปริมณฑล

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มีภารกิจในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ล่าสุด การประปานครหลวงได้เปิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าโครงการ “บ้านประหยัดน้ำ” โดยนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ไปใช้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Advertisement

รวมจำนวนกว่า 2,800 หลังคาเรือน ใน 10 โครงการ ได้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 โครงการ และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 โครงการ

โดย กปน.เตรียมขยายผลไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่น ๆ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อาทิ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งเตรียมลงนามความร่วมมือ (MOU) ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำสร้างความตระหนักด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะสามารถขยายผลเป็นวงกว้างจากครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับชาติทุกภาคส่วน

Advertisement

ปัจจุบันอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. มีทั้งสิ้น 66 รุ่นผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ 2.ก๊อกสำหรับอ่างล้างชาม และ 3.ฝักบัว โดยแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำตั้งแต่ระดับ 3-5

โดยใช้หลักการช่วยเพิ่มฟองอากาศ ทำให้น้ำที่ไหลออกมามีความหนา นุ่ม ไม่แตกต่างจากก๊อกน้ำทั่วไป แต่ลดการใช้น้ำเหลือเพียง 1 ใน 3 จากการใช้ก๊อกน้ำทั่วไป