“ไพรินทร์” จี้ รฟม.ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สาย “ส้ม-ชมพู-เหลือง”

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า โดยมีผู้บริหารกรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาติดตามการเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี 2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง และ 3.โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

โดยมอบหมายให้ รฟม.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ส่วนพื้นที่ที่ได้ก่อสร้างไปแล้วให้ดำเนินการตามแผนงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และให้ สนข. ร่วมสนับสนุนการบริหารการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง