แอชตัน อโศก : โนเบิล ชี้เป็นบทเรียน แนะกฎหมายควรเปิดให้แก้ไขปัญหา

“โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์” ย้ำโครงการ “นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว-โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา” ก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย ชี้ “แอชตัน อโศก” เป็นบทเรียน พร้อมแนะกฎหมายควรเปิดช่องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น-ไม่ผลักภาระให้ผู้บริโภค

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE กล่าวว่า หลังจากเกิดกรณีโครงการแอชตัน อโศก การที่โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ออกมาชี้แจงกรณีนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และยืนยันว่าโครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 ได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย และมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นตามมา

อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่เกิดขึ้นบริษัทมองว่าบทเรียนที่ผู้ประกอบการได้นั้นคือความรอบคอบที่ต้องมีมากขึ้นในโครงการต่อ ๆ ไป และต้องดูเรื่องกฎหมายบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพราะอาจมีความคลุมเครือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

               

ทั้งนี้ มองว่ากฎหมายควรเปิดช่องให้สามารถแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะต้องมีการดูเรื่องของกฎระเบียบหากไม่มีความชัดเจนควรจะต้องหารือร่วมกัน ไม่ใช่ผลักภาระปัญหาให้กับผู้บริโภค

“สำหรับโนเบิลเราไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นปัญหาเท่าไหร่ เพราะปัจจุบันยังไม่มีลูกค้ารายใดฟ้องร้องกับบริษัท แต่ขณะนี้มีลูกค้าตอบรับมาจำนวน 30 ราย เบื้องต้นบริษัทได้จัดทำจดหมายถึงลูกค้า โดยให้คำชี้แจงถึงความแตกต่างของคอนโดฯโนเบิลกับโครงการอื่น ๆ รวมทั้งมีการตั้งศูนย์บริการลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและตอบคำถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับลูกค้า”

นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE

ทั้งนี้ ยังยืนยันว่าโครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว และโครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา พัฒนาโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะขอชี้แจงอีกครั้ง ดังนี้

สำหรับ “โครงการ นิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว” ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้ทางเข้า-ออกจากถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกของอาคารจอดรถแล้วจรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยที่ดินเดิมของโครงการมีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ แต่ถูกเวนคืนโดย รฟม. ส่งผลให้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการไม่มีทางเข้า-ออก

ด้วยเหตุนี้ รฟม.จึงเห็นชอบที่จะอนุญาตให้ใช้ทางเข้า-ออกของอาคารจอดรถแล้วจรดังกล่าว เป็นทางเข้า-ออกของโครงการได้ เพื่อคงสิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมโดยชอบก่อนการเวนคืน

โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งการที่ รฟม.อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ดังกล่าว ไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมเสียไป และ รฟม.ยังคงใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามปกติ โดยอาคารจอดรถของ รฟม.ดังกล่าวได้เปิดใช้งานแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กรณีนี้จึงเห็นได้ชัดว่ารูปแบบการใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมทุกประการ ไม่ได้มีการดัดแปลงรูปแบบการใช้งานที่มีอยู่เดิม ย้ายตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงความกว้างของทางเข้า-ออกแต่อย่างใด ทางเข้า-ออกของโครงการจึงเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

ส่วน “โครงการ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา และโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2” ได้ขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้ทางเข้า-ออก จากถนนรัชดาภิเษก ซอย 6 โดยที่ดินเดิมของโครงการได้ถูกเวนคืนโดย รฟม.บางส่วน เพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม อาคารจอดรถแล้วจร และลานจอดรถเพิ่มเติม ส่งผลให้ที่ดินโครงการไม่มีทางเข้า-ออก

ด้วยเหตุนี้ รฟม.จึงชอบที่จะอนุญาตให้ใช้ที่ดินบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเข้า-ออกของโครงการ เพื่อคงสิทธิในการใช้ทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะที่มีอยู่เดิมโดยชอบก่อนการเวนคืน โดยไม่มีเงื่อนระยะเวลา