กปน. ขยายประธานถนนแพรกษาช่วงสุขุมวิท-คลองแขกเพิ่มแรงดันน้ำประปาเมืองปากน้ำ

กปน. จับมือ ทต.บางปู วางท่อประปาใหม่รองรับการขยายตัวของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เร่งก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ ร่วมกับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ ในถนนแพรกษา

โดย กปน. ได้วางท่อประธานใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ทดแทนท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ในถนนแพรกษา ช่วงตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิทถึงคลองแขก ความยาวท่อกว่า 2 กิโลเมตร


พร้อมวางท่อจ่ายน้ำใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ทั้งสองฝั่งถนน ความยาวท่อกว่า 4 กิโลเมตรรวมมูลค่างานประมาณ 103 ล้านบาท ช่วยเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ปัจจุบัน กปน. ดำเนินการวางท่อประธานแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำแล้ว ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้น้ำมีน้ำประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ เพื่อการขยายการให้บริการรองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กปน. จะประสานเทศบาลตำบลบางปู เพื่อก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำใหม่ต่อไป โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปี 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ