กทม. ลุย “อุโมงค์ลอด” ถนนมหาราช-หน้าพระลาน

อุโมงค์ลอด ถ.มหาราช-หน้าพระลาน

กทม. เริ่มย้ายต้นไม้ ขุดค้นทางโบราณคดีเดินหน้าอุโมงค์ทางเดินลอดมหาราช-หน้าพระลาน วงเงิน 1,125 ล้านปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่รัตนโกสินทร์ “เนาวรัตน์พัฒนาการ” คว้างานก่อสร้าง ตอกเข็ม ก.ค.นี้ เสร็จปลายปี 2564

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ภายในเดือน ก.ค. นี้จะเริ่มการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 โครงการค่าก่อสร้างรวม 1,125 ล้านบาท จะแล้วเสร็จปลายปี 2564

ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว คือ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา และอยู่ระหว่างจ้างบริษัทที่ปรึกษาขุดค้นทางโบราณคดีเริ่มงานวันที่ 29 พ.ค.-24 พ.ย. 2563 ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

Advertisement

ก่อสร้าง ทางลอด ถนนมหาราช หน้าพระลาน

“เริ่มล้อมย้ายต้นไม้เพื่อขุดค้นทางโบราณคดี เช่น ต้นลีลาวดี ส่วนต้นไม้ใหญ่บริเวณเกาะกลางยังล้อมรอให้ต้นไม้ปรับตัวก่อนเพื่อย้ายต่อไป”

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 จุด วงเงิน 945 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่รวม 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ

Advertisement

และอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตรพื้นที่รวม 350 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

“วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการจัดระเบียบการสัญจรในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ” แหล่งข่าวกล่าว

Advertisement

อุโมงค์ ลอดมหาราช-หน้าพระลาน ภาพจุดก่อสร้าง อุโมงค์ลอด ถ.มหาราช-หน้าพระลาน