รฟม.ทดสอบความสนใจเอกชนลงทุนรถไฟฟ้าโคราช 7 พันล้าน

รถไฟฟ้า

รฟม.จัด Market Sounding รถไฟฟ้าโคราช 31 ส.ค.นี้ ยึดโมเดลลงทุน PPP 30 ปี-คาดเปิดใช้ปี  2568

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกประกาศ เรื่อง การทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) โดยมีกำหนดจัดงาน Market Sounding ในวันที่ 31 ส.ค.นี้

ร่วมทุน PPP 30 ปี

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา สายสีเขียว ช่วงตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จะเป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) มีลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไปตามทางวิ่งหรือรางบนถนน (ระดับดิน) มีระยะทาง 11.15 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 21 สถานี รูปแบบโครงการอยู่ในลักษณะเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ระยะเวลา 30 ปี

Advertisement

วงเงินรวมของโครงการอยู่ที่ 7,115.48 ล้านบาท แบ่งเป็นค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1,180.21 ล้านบาท, ค่างานก่อสร้างงานโยธา 2,254.70 ล้านบาท, ค่างานระบบรถไฟฟ้า 2,260.36 ล้านบาท, ค่างานจัดหาขบวนรถไฟฟ้า 995.54 ล้านบาท, ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 176.59 ล้านบาท และ Provisional Sum 248.08 ล้านบาท)

เสนอ ครม. พ.ค.64/ก่อสร้าง 65/เสร็จ 68

ส่วนระยะเวลาดำเนินการ หากรวมตั้งแต่ขั้นตอนศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบ และจัดทํารายงาน EIA จนถึงช่วงเปิดให้บริการ จะมีระยะเวลาดำเนินการรวม 6 ปี 5 เดือน แบ่งเป็น

Advertisement

1. ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดทํารายงาน EIA (มิ.ย. 2562–ก.ย. 2563)
2. ครม.เห็นชอบรูปแบบการลงทุน (ต.ค. 2563–พ.ค. 2564)
3. คัดเลือกเอกชน (ก.ค. 2564–ก.ค. 2565)
4. สํารวจ/จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มี.ค.2565–เม.ย.2568)
5. เริ่มงานก่อสร้าง (ส.ค. 2565 )
และ 6. เปิดให้บริการ ในเดือน พ.ย. 2568 โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเริ่มต้นที่ 9,920 คน-เที่ยว/วัน และจะจัดเก็บค่าโดยสารที่ 11-21 บาท/คน/เที่ยว

โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ตลาดเซฟวัน (ถ.มิตรภาพ) ฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา โดยออกแบบโครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับดิน วิ่งไปตามแนวถนนมิตรภาพ ผ่านแยกปักธงชัย แล้วเบี่ยงขวาตามทางรถไฟ มุ่งหน้าตาม ถ.สืบศิริซอย 6 เลี้ยวซ้ายผ่านทางรถไฟไปตามแนว ถ.สืบศิริ จากนั้นเลี้ยวขวาตรงบริเวณวัดใหม่อัมพวัน ไปตามแนว ถ.มุขมนตรี ผ่านสวนภูมิรักษ์และตลาด 100 ปี โรงเรียนมารีย์วิทยา สถานีรถไฟนครราชสีมา ห้าแยกหัวรถไฟ

บริเวณนี้แนวเส้นทางแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางขาไปตาม ถ.โพธิ์กลาง จนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.ราชดําเนินฝั่งคูเมือง จนถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (บริเวณ ถ.ราชดําเนินตัดกับทางหลวงหมายเลข 224) แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 224 ผ่านโรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา และวัดสามัคคี แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกประปา (ทางหลวงหมายเลข 224 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 205) มุ่งหน้าไปตาม ถ.สุรนารายณ์ ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

Advertisement