6 พันล้านเวนคืนปากน้ำบูมสุวรรณภูมิ ตัด 10 เลน “กิ่งแก้ว-รัตนโกสินทร์ 200 ปี”

กรมทางหลวงชนบททุ่ม 7.3 พันล้าน ตัดถนนใหม่ 6-10 เลน พร้อมทางแยกต่างระดับ 6 แห่ง ระยะทาง 16.60 กม. เชื่อมถนนประชาราษฎร์อุทิศทะลุถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี พาดยาว 3 อำเภอพื้นที่สมุทรปราการ “บางพลี-บางเสาธง-บางบ่อ” เวนคืนที่ดิน 600 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้างกว่า 100 หลัง ของบฯปี”64 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ 2 ปี ก่อนตอกเข็มก่อสร้าง รองรับสนามบินสุวรรณภูมิ แก้รถติดถนนบางนา-ตราด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ ต.บางโฉลง อ.บางพลี ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง และ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 ถนนประชาราษฎร์อุทิศหรือถนนวัดกิ่งแก้ว กับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีแนวเวนคืนส่วนที่แคบที่สุด 200 เมตร และกว้างที่สุด 1,500 เมตร

เวนคืนก่อสร้าง 7.3 พันล้าน

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมได้ขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 เพื่อสำรวจจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากโครงการได้ศึกษาและออกแบบไว้หลายปีแล้ว หากได้งบประมาณจะเข้าสำรวจพื้นที่ภายใน 180 วันนับจาก พ.ร.ฎ.ประกาศบังคับใช้ เพื่อเดินหน้าเวนคืน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี จากนั้นถึงจะตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

“ถนนสายนี้เป็นถนนตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิ ที่กำหนดแนวไว้นานแล้ว เพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เงินเวนคืนก่อสร้างประมาณ 7,300 ล้านบาท เพราะแนวเส้นทางเป็นถนนตัดใหม่ จะทำให้มีการเวนคืนค่อนข้างมาก จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าจะมีเวนคืนที่ดินกว่า 600 ไร่ สิ่งปลูกสร้างกว่า 100 หลัง มีค่าเวนคืนประมาณ 6,000 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 1,300 ล้านบาท”

เชื่อม ถ.วัดกิ่งแก้ว-รัตนโกสินทร์ฯ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สำหรับถนนสายประชาราษฎร์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตั้งอยู่ในเขต อ.บางพลี อ.บางเสาธง และ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีแนวสายทางขนานไปกับถนนสายบางนา-บางปะกง โดยอยู่ห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 2-4 กม. และขนานไปกับสนามบินสุวรรณภูมิทางด้านทิศใต้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนประชาราษฎร์อุทิศ หรือถนนวัดกิ่งแก้ว จากนั้นทิศทางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนวัดศรีวารีน้อย แล้วต่อเนื่องไปจนบรรจบกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีเขตทางกว้าง 60 เมตร รวมระยะทางประมาณ 16.60 กม.

ตัดถนนใหม่ 6-10 เลน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ลักษณะของโครงการที่ได้ออกแบบไว้เป็นถนนขนาด 6-10 ช่องจราจร มีทางแยกและทางแยกต่างระดับ 6 แห่ง ได้แก่ 1.ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดถนนประชาราษฎร์อุทิศ เป็นทางแยกต่างระดับในรูปแบบอินเตอร์เชนจ์ มีช่องทางเชื่อมวน กับถนนประชาราษฎร์อุทิศใช้เลี้ยวขวาเข้าถนนโครงการ มีลักษณะช่องจราจรรถเลี้ยวซ้ายให้ทางเลี้ยวเชื่อมต่อโดยตรง ส่วนรถที่จะเลี้ยวขวาใช้สะพานข้ามถนนประชาราษฎร์อุทิศ

2.กม.3+359 ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิด้านใต้ เป็นทางแยกต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามถนนโครงการเพื่อเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านใต้ 3.กม.6+632 ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดถนนวัดศรีวารีน้อย เป็นทางแยกต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามถนนศรีวารีน้อย มีจุดกลับรถใต้สะพานและสี่แยกระดับพื้นตัดกับถนนวัดศรีวารีน้อย ใช้สัญญาณไฟจราจรควบคุม

4.กม.12+030 ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดถนนร่วมพัฒนา-ถนน 34 หรือบางนา-ตราด เป็นทางแยกต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามถนนโครงการมีจุดกลับรถใต้สะพาน 5.กม.15+115 ทางแยกต่างระดับที่จุดตัดถนนนวมินทราชินูทิศ เป็นทางแยกต่างระดับในรูปแบบสะพานข้ามถนนมีจุดกลับรถใต้สะพาน และสี่แยกระดับพื้นตัดกับถนนนวมินทราชินูทิศ ใช้สัญญาณไฟจราจรควบคุม และ 6.กม.16+552 ทางแยกที่จุดตัดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นทางแยกระดับพื้นรูปแบบตัวที เชื่อมกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีจุดกลับรถและจุดสามแยกระดับถนน ใช้สัญญาณไฟจราจรควบคุม

Advertisement