สะพานขึงข้ามทะเล 1.6 พันล้าน เชื่อม “เกาะลันตา” หนุนท่องเที่ยวอันดามัน

หลังเปิดรับฟังความเห็นประชาชนไปแล้ว ในที่สุด “ทช.-กรมทางหลวงชนบท” เคาะแนวสร้างถนนและสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง กับ ต.เกาะลันตาน้อย เพื่อสนับสนุน “เกาะลันตา” ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน พื้นที่ จ.กระบี่ ระหว่างทะเลกระบี่กับทะเลตรัง ให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

“ปฐม เฉลยวาเรศ” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมริเริ่มโครงการนี้เพราะต้องการแก้ปัญหาความยากลำบากในการเดินทางของประชาชนบนเกาะลันตา ที่ต้องอาศัยแพขนานยนต์ และต้องการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น สนับสนุนการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ปัจจุบันการเดินทางไปเกาะลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหินมีท่าเรือแพขนานยนต์ไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก จะเชื่อมระหว่างเกาะกลางไปยังเกาะลันตาน้อย ก่อนจะไปใช้สะพานสิริลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ เพื่อเข้าตัวเมืองไปสุดถนนที่ท้ายเกาะบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

“การใช้แพขนานยนต์ แม้ระยะทางสั้น 1.53 กม. แต่บรรทุกรถได้น้อย มีจำนวนจำกัด และให้บริการในช่วงเวลา 06.00-22.00 น.เท่านั้น ส่งผลให้การเดินทางล่าช้าช่วงเร่งด่วน เช่น เดินทางไปรักษาพยาบาล นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเครื่องบินไม่ทัน ทำให้ผู้โดยสารต้องรอแพเป็นเวลานานโดยเฉพาะฤดูท่องเที่ยว”

นายปฐมกล่าวว่า แนวเส้นทางเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 กม. ที่ 26+620 ไปบรรจบจุดสิ้นสุดทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ความยาวสะพานรวมเชิงลาดประมาณ 1,950 เมตร รูปแบบโครงการสร้างเป็นสะพานคานขึง ขนาด 2 ช่องจราจร มีโครงสร้างอยู่ในทะเลและถนนต่อเชื่อมทางบกทั้ง 2 ฝั่ง ให้เกิดโครงข่ายสมบูรณ์ คาดว่าผลศึกษาเบื้องต้นและรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2564 จากนั้นสำรวจออกแบบและเสนอของบประมาณในปี 2565 คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 2566-2568

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับงบประมาณใช้ก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ที่ 1,500-1,600 ล้านบาท เนื่องจากแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องขอใช้พื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ทำให้มีความยุ่งยากในการก่อสร้างน้อย ค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาถูกที่สุด

แนวจะอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 605 ไร่ ผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 690 เมตร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง 272 ไร่ ป่าเลนคลองร่าปู แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง 67 ไร่ ป่าหลังสอด ป่าควนบากันเกาะ 438 ไร่ รวมทั้งหมด 77 ไร่ ผ่านป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง 398 เมตร ป่าหลังสอด ป่าควนบากันเกาะ 508 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 906 เมตร และพื้นที่ป่าชายเลนในรัศมี 500 เมตร จากแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน 425 ไร่ ผ่านป่าชายเลน 128 เมตร

นอกจากนี้ ในการออกแบบโครงสร้างสะพานมีแนวคิดจะมีจุดชมวิวด้วยจำนวน 4 จุด โดยสามารถนำจักรยานขึ้นมายังจุดชมวิวและเที่ยวชมบริเวณประติมากรรมแต่ละแห่งประกอบด้วย “จุดที่ 1” ประติมากรรมท่องทะเลลันตา เล่าถึงวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลันตาที่อยู่กับทะเลอันดามันมาแต่บรรพชน

“จุดที่ 2” ประติมากรรมรักลันตา ทำให้คนลันตามีความรักในความเป็นชาวลันตา และเห็นคุณค่าแห่งความงดงามตามธรรมชาติของลันตา “จุดที่ 3” ประติมากรรมเพิ่มพูนพฤกษาป่าชายเลน จะให้นักท่องเที่ยวร่วมกันปลูกป่าหลังกลับจากเกาะลันตา

สุดท้าย “จุดที่ 4” ประติมากรรมรักษ์ป่าชายเลน สะท้อนความตระหนักในความสำคัญของป่าชายเลนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์ต่ออนุชนในรุ่นต่อ ๆ ไป

นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากต้นทุนก่อสร้างถูก ยังสมประโยชน์ในทุกมิติอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ