ผู้มีรายได้น้อย เตรียมจองบ้านเช่า เริ่ม 1,500 บาท/เดือน

บ้าน

การเคหะแห่งชาติ เปิดจองบ้านเช่า ช่วยวิกฤตโควิด ราคาเริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพ เริ่มลงทะเบียน 23-30 มีนาคม 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไปดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง

ล่าสุด นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) แถลงข่าวโครงการเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ ว่า กคช.ได้ดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชา เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 พร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง

นำร่อง 2 โครงการรวม จำนวน 572 หน่วย คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย

แบบบ้านที่เปิดให้เช่า

สำหรับบ้านมีให้เลือก 4 แบบ ประกอบด้วย

 1. แบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน
 2. แบบ A สำหรับผู้มีสถานะโสด พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน
 3. แบบ B สำหรับครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตรค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน
 4. แบบ C สำหรับครอบครัว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เช่าบ้าน

 • สัญชาติไทย
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 • เป็นผู้พิการ
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • เป็นผู้มีความพร้อมอบรมเพื่อประกอบอาชีพกับ กคช. ตั้งแต่อาชีพเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ บริการชุมชน เช่น ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตลาด คอมมูนิตี้มอล์ มินิมอล์

รายละเอียดการจองเช่า

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองเช่า ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือไลน์ @NHA.THAILAND หรือสามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1615