“ศักดิ์สยาม” เร่ง ทางคู่เฟส 1 สั่ง รถไฟทำการบ้านแผน “MR-MAP” ให้รอบคอบ

“ศักดิ์สยาม” เช็คอัพ “รถไฟทางคู่เฟส 1” เผยส่วนใหญ่ยังช้ากว่าแผน สั่งทำแผนเร่งรัดที่ยังช้าให้กลับมาอยู่ในแผน พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชน ส่วนนโยบาย MR-MAP สั่ง “รถไฟ” ปรับแผนดัน “ทางคู่เฟส2-สายใหม่” สอดคล้องนโยบายให้ได้ แนะเส้นทางให้เลี่ยงออกนอกเมือง ก่อนสั่งประสาน “ทางหลวง-กรมราง-ขนส่ง” ปิดปัญหาจุดตัดรถไฟ-ถนน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้งที่ 2) โดยมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และ 2 รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บท MR-MAP โดยมีผลการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 สรุปได้ ดังนี้

เฟส 1 ยังช้า

โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ ประกอบด้วย

1.1 ช่วงฉะเชิงเทรา – แก่งคอย

1.2 ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น

2. สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน จำนวน 4 สัญญา ประกอบด้วย

2.1 ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 51.83 เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ 20.29

2.2 ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 84.89 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 1.22

2.3 ช่วงนครปฐม – หัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 83.81 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.37

2.4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 76.85 เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ 0.72

3. สัญญาที่มีผลการก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผนงาน ประกอบด้วย

3.1 ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 65.59 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 1.90

3.2 ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 87.14 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 4.15

3.3 ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 73.15 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 11.33

3.4 ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 85.26 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 13.59

3.5 ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง ร้อยละ 69.03 ช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ 2.04

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อไปว่า หลังจากรายงานความคืบหน้า ก็ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งรัดการก่อสร้างในส่วนที่ล่าช้าให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้


จี้ทำแผนเร่งรัด-ประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบ

โครงการก่อสร้างทางคู่ระยะที่ 1 นอกจากจะรายงานสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว ร.ฟ.ท. ต้องจัดทำแผนการเร่งรัดการก่อสร้าง ที่แสดงกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนว่า จะสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้กลับมาเป็นไปตามแผนงานด้วย และจะต้องประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างในรายละเอียด ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนการก่อสร้างด้วย

ปรับแผน “ทางคู่เฟส2-สายใหม่” ต้องคลอกับ MR-MAP

ส่วนการนำแนวคิด MR-MAP (Motorway Railway Master Plan) ตามนโยบายมาปรับใช้กับ โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และโครงการเส้นทางสายใหม่ ยังไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ MR-MAP เท่าที่ควร ดังนั้น ให้ ร.ฟ.ท. ไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของ MR-MAP ด้วย สำหรับส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานเหตุผลที่ชัดเจนด้วย

นอกจากนี้ ร.ฟ.ท. ได้รายงานสถานะของรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในแต่ละเส้นทางแล้ว แต่ยังไม่ได้แสดงแผนงานในรายละเอียด ดังนั้น ให้ ร.ฟ.ท. จัดทำข้อมูลสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 และเส้นทางสายใหม่ โดยจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงกิจกรรมและกำหนดระยะเวลา เพื่อจะได้ใช้ประกอบการกำกับดูแลในรายละเอียดต่อไป

แนะเลี่ยงเมืองดีกว่า

ขณะที่การออกแบบรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ผ่านตัวเมืองบางส่วนตามหลักการของ MR-MAP ร.ฟ.ท.ได้ออกตัวเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางช่วงที่ยังผ่านชุมชนเมืองอยู่ ดังนั้น จึงให้พิจารณาออกแบบเส้นทางรถไฟให้ผ่านชุมชนเมืองให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนต่อไป

ประสาน 3 กรม ปิดปัญหาจุดตัดรถไฟ-สะพานข้ามทางรถไฟ

ส่วนจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวง ยังไม่มีรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจนว่าจะเป็นลักษณะของสะพานทางหลวงข้ามทางรถไฟ หรือสะพานรถไฟข้ามทางหลวง ดังนั้น ให้ ร.ฟ.ท. ประสานงานกับกรมทางหลวง (ทล.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานร่วมกัน รวมถึงต้องประสานงานในรายละเอียดกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้การเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้าที่เชียงของและนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และให้ประสานงานกับ ขบ. และ ขร.ในการเร่งรัดปรับแผนงานการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่สถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย เพื่อให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดในการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจีน ลาว และไทย โดยในเบื้องต้นหากไม่สามารถพัฒนาเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ได้ทัน อาจพิจารณาการพัฒนาในลักษณะ Phasing โดยใช้การเชื่อมต่อทางถนนในระยะแรกก่อน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ