มหาดไทย สำนักรัฐมนตรี 7 กรม จองพื้นที่ตึกใหม่ข้างไอคอนสยาม

อนุฯบอร์ดจัดระบบศูนย์ราชการ ไฟเขียวแผนการใช้ที่ดิน ผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 7 หน่วยงาน จองใช้พื้นที่อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำเลเจริญนครเต็ม 6 ทาวเวอร์ 2.2 แสน ตร.ม. พร้อมอาคารจอดรถ-ท่าเทียบเรือ จัดระบบบริหารจัดการขยะ-ระบบจราจรรองรับ เตรียมนับถอยหลังตอกเสาเข็มก่อสร้าง

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองหลัก ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รายงานการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

ความคืบหน้าในการเตรียมการก่อสร้าง และความคืบหน้าล่าสุดหลังตรวจสอบและรังวัดที่ดิน ออกแบบแปลนก่อสร้าง การเจาะสำรวจที่ดิน การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บท และเตรียมการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน จะย้ายที่ทำการไปใช้พื้นที่ศูนย์ราชการดังกล่าว

ประกอบด้วย 1.สำนักงานรัฐมนตรี 2.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3.กรมการปกครอง 4.กรมพัฒนาชุมชน 5.กรมที่ดิน 6.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมอัตรากำลังของทั้ง 7 หน่วยงาน 7,607 คน ขณะที่พื้นที่ใช้สอยในโครงการรวมพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และอาคารจอดรถรวม 220,400 ตารางเมตร มีทั้งหมด 6 อาคาร หรือ 6 ทาวเวอร์ หรือ 6 โซน มีอาคารชั้นใต้ดิน 3 ชั้น แบ่งเป็น 1.พื้นที่โซน A มีอาคาร 1 ทาวเวอร์ ขนาดความสูง 19 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมที่ดิน2.โซน B มี 1 ทาวเวอร์ ขนาดความสูง 21 ชั้น เป็นที่ทำงานของกรมการปกครอง 3.โซน C มี 1 ทาวเวอร์ สูง 15 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมการพัฒนาชุมชน 4.โซน D มี 1 ทาวเวอร์ ความสูง 16 ชั้น เป็นอาคารที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5.โซน E มี 1 ทาวเวอร์ ขนาดความสูง 16 ชั้น เป็นอาคารที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 6.โซน F มี 1 ทาวเวอร์ ขนาดความสูง 14 ชั้น เป็นที่ทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนั้น จะก่อสร้างอาคารจอดรถสูง 8 ชั้น 1 อาคาร โดยในส่วนของตัวอาคารที่ก่อสร้างจะมีระยะถอยร่นจากริมแม่น้ำ 45 เมตร รวมทั้งจะก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือและรองรับการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนของกรมที่ดินและกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งปัจจุบันเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นอาคารที่ทำงาน และมีแผนจะย้ายที่ทำการไปใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยที่จะก่อสร้างใหม่ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ก่อนย้ายที่ทำการไปใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองหลัก มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ และให้พิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการระบบขยะ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบการจราจรเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาล่วงหน้า

ปลายปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้เปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนเจริญนคร ใกล้ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน กท.1989 (บางส่วน) โฉนดเลขที่ 869,870 และ 3400 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. เนื้อที่ 19 ไร่เศษ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)


ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอวงเงินค่าก่อสร้าง 5,574 ล้านบาท จากราคากลางที่ตั้งไว้ 6,002 ล้านบาท ส่วนผู้ควบคุมงาน คือ บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) วงเงินว่าจ้างควบคุมงาน 142 ล้านบาท ขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเร่งก่อสร้างโดยเร็วที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ