รฟท. ดึง TCDC อัพเกรด “รถไฟปลดระวางฮอกไกโด” รับนักท่องเที่ยว

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดึง TCDC อัพเกรด “รถไฟปลดระวางฮอกไกโด” 17 คัน ต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ขบวนรถไฟบริจาคของบริษัท JR Hokkaido ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเดินรถของประเทศญี่ปุ่นนั้น เบื้องต้น ร.ฟ.ท. มีหนังสือตอบรับการบริจาค ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2560 แต่ติดปัญหาเรื่องการขนย้ายจึงค้างดำเนินการ และเพิ่งได้ฤกษ์ทำการขนย้ายในปี 2564 นี้ และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท JR Hokkaido จึงได้ว่าจ้างบริษัททำการขนย้ายรถไฟทั้ง 17 คันมาส่งที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ รฟท.มีแผนงานนำรถดีเซลรางจำนวน 17 คันของมาปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพตู้รถโดยสารในเบื้องต้น ขบวนรถดีเซลรางได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีสามารถนำมาใช้งานต่อได้ และแม้จะเป็นตู้โดยสารที่ถูกปลดระวางไปเมื่อปี 2559

“ที่ผ่านมา ร.ฟ.ท.เคยรับมอบตู้โดยสารรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงและใช้ในกิจการรถไฟมาแล้ว เช่น การได้รับมอบตู้โดยสารจากบริษัท JR-West โดยนำมาปรับปรุงและดัดแปลงเป็นรถโดยสารและขบวนรถพิเศษ เช่น รถ SRT Prestige รถประชุมปรับอากาศ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำมาใช้บริการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี”

นายเอกรัชกล่าวว่า ตอนนี้ ร.ฟ.ท. ยังอยู่ระหว่างการนำรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศที่ได้รับมอบจากบริษัท JR Hokkaido ก่อนหน้านี้ จำนวน 10 คัน ร่วมมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ออกแบบและพัฒนาเป็นตู้รถไฟเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีแนวคิดการออกแบบและสีสันของแต่ละขบวนที่เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะที่แตกต่างตามเส้นทางที่ให้บริการของรถไฟท่องเที่ยว คาดว่าจะปรับปรุงรถไฟ และสามารถนำมาให้บริการได้ช่วงปี 2565