ออริจิ้นฯชำระเงิน 1,050 ล้าน ซื้อที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 3 โรงแรมไอบิส

วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ บริษัทย่อย ORI ชําระราคาซื้อขายมูลค่า 1,050 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว สำหรับซื้อที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 3 โรงแรมไอบิส จาก ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ ORI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบการเข้าทํารายการตามสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินระหว่าง บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทกับ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด ในวันที่ 28 มกราคม 2565ซึ่งเป็นการซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สําหรับโรงแรมจํานวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต กะตะ โรงแรมไอบิส หัวหิน และโรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง จาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด โดยมีราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัทย่อยได้เข้าทําธุรกรรมและชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

1.ซื้อที่ดินจํานวน 7 แปลงสําหรับการประกอบกิจการโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อยได้ชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ซื้อที่ดินจํานวน 1 แปลงสําหรับโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ในส่วนที่บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด มีกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม จาก บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด โดยบริษัทย่อยได้ชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ


3.ซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ สําหรับการประกอบกิจการโรงแรม Ibis ทั้ง 3 แห่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อยได้ชําระราคาซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ