สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดสัมมนานักบัญชีอาเซียนครั้งที่ 3

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference: Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business ซึ่งเป็นการจัดประชุมสัมมนากลุ่มนักบัญชีในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ บทบาทนักบัญชีกับการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจอาเซียน โดยมี  นายวรวิทย์  เจนธนากุล ประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน และนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์  เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนคณะกรรมการสภาฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักบัญชีเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมในการทำงานของวิชาชีพบัญชีในประเทศอาเซียน เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของโลก โดยมีวิทยากรจากองค์กรวิชาชีพและจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมแบ่งปันความรู้ และมีนักบัญชีจากประเทศต่างๆในอาเซียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนาถึงกว่า 400 คน และร่วมสัมมนาออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก