Museum Siam x O-lunla ชวนปล่อยพลังคนวัยซ่า ในงาน O-lunla Market ท้าให้มาลั้นลากับชีวิต 31 มี.ค – 2 เม.ย นี้

Museum Siam x O-lunla

​นิตยสารโอ-ลั้นลา ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดงาน O-lunla Market ครั้งที่ 1 ที่ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ดีเดย์ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปล่อยพลังคนวัยซ่า” (SA: Silver Age) พบกับหลากหลายความลั้นลาในงาน อาทิ 12 ซ่าไอดอลร่วมทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ ร้อง เต้น เล่นดนตรีโดยวัยซ่ารุ่นใหญ่ ไฟกะพริบ เวิร์กช็อปพิเศษที่พลาดแล้วบอกได้คำเดียวว่าเสียดาย ตรวจสุขภาพ และร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าวัย 55+ ที่ทำด้วยรัก คัดด้วยใจนำสินค้ามาให้ช้อปเพลินๆ กว่า 60 ร้านค้า

​ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 คือ ประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 26.7% ภายในปี 2573 เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

​หากถอดบทเรียนประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุก่อนประเทศไทย จะพบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ ปัญหาขาดแคลนแรงงานวัยทำงาน อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุมากขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศเพิ่มขึ้น เพราะแนวโน้มผู้สูงอายุจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ ตลอดจนปัญหาด้านการเงินส่วนบุคคลที่ไม่ได้ออมไว้มากพอสำหรับวัยเกษียณ แต่จุดเด่นหนึ่งของประเทศไทย คือ พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ และคนไทยมีความสามารถเฉพาะตัวที่แฝงอยู่ ทำให้คนไทยวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับตัวเอง และสังคมได้ ซึ่งถ้าเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้เพิ่มขึ้น จะทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

​นางสาวศุภาญา ธนวัฒน์เสรี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารโอ-ลั้นลา กล่าวว่า เรามองเห็นปัญหาดังกล่าวและเชื่อใน “พลัง” ของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำนิตยสารขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เพื่อนำเรื่องราวของผู้สูงอายุที่เปี่ยมประสบการณ์ มองโลกเชิงบวก และกล้าทำสิ่งใหม่ในวัยใกล้เกษียณมานำเสนอทั้งในรูปแบบนิตยสารฟรีก็อปปี้ สื่อออนไลน์ และพัฒนาสู่กิจกรรมออนกราวด์ต่างๆ อาทิ เวิร์กช็อป ทริปท่องเที่ยว การจัดสัมมนาปัจฉิมนิเทศ และปีนี้เข้าสู่ปีที่ 8 ของนิตยสาร​โอ-ลั้นลา มาร์เก็ต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำให้เห็น “พลัง” ของผู้สูงวัย สร้างแรงบันดาลใจที่เชื่อว่า ชีวิตสนุกและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เสมอ พร้อมปูทางการสร้าง “อาชีพที่สอง (Second Career)” เพื่อพึ่งพิงตนเองได้ในอนาคต โอ-ลั้นลา มาร์เก็ต จึงเป็นมากกว่าตลาด แต่คือ คอมมูนิตี้หรือชุมชนของคนวัยซ่า


นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ในฐานะตัวแทนของมิวเซียมสยามที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้บนพื้นที่สีเขียวกลางกรุง และแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติในย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม บวกกับ อาคารเก่าอันทรงคุณค่าของมิวเซียมสยามสามารถร่วมสร้างบรรยากาศ อบอุ่น เป็นมิตรในงาน ทำให้งานมีสีสัน และเกิดกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ เผยว่า “เรามีนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งวัยเกษียน ซึ่งปัจจุบันถือได้เป็นกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคม ต่อยอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ของประเทศ การจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดง “พลัง” ให้โอกาสผู้สูงวัยได้เชื่อมโยงกับสังคม และมีโอกาสก่อให้เกิดอาชีพที่สองนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเชื่อว่าพลังแห่งการสร้างสรรค์ของคนวัยซ่าในวันนี้จะส่งต่อโอกาสและอนาคตให้กับสังคมต่อไป” นางสาวสุขุมาล กล่าวทิ้งท้าย