กรมการค้าภายในออกตรวจเข้ม จับตาราคาสินค้าก่อนเทศกาลสงกรานต์

กรมการค้า

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า  ด้วยในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ประชาชนผู้บริโภคต่างร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พบปะญาติพี่น้องและเล่นน้ำ  สาดน้ำสงกรานต์ ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากกว่าปกติ เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ค้ามีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงได้นำทีมสายตรวจ กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ณ ย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งค้าส่งและค้าปลีกสินค้าที่สำคัญในช่วงเทศกาล เช่น ปืนฉีดน้ำ ซองกันน้ำ น้ำอบ รวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉพาะเสื้อลายดอก เป็นต้น

จากการลงพื้นที่ พบว่า ราคาจำหน่ายสินค้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องมีการแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ  ราคาสินค้ามีให้เลือกหลายแบบราคาขึ้นอยู่กับขนาด วัสดุ และรูปแบบของสินค้า อาทิ ปืนฉีดน้ำ ราคา 10-300 บาท ซองกันน้ำ ราคา 15-30 บาท เสื้อลายดอก ราคา 100-250 บาท จึงแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ส่งสายตรวจกรมการค้าภายใน พร้อมทั้งได้ประสานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบเข้มงวด กำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลอย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ