LEO คว้ารางวัล Best CEO Awards ของบริษัทกลุ่มตลาด mai

LEO คว้ารางวัล Best CEO Awards ของบริษัทกลุ่มตลาด mai

จากเวที SET Awards 2023

LEO คว้ารางวัล Best CEO Awards ในงาน SET Awards 2023 พร้อมอีก 1 รางวัลดีเด่น Outstanding Company Performance Award สะท้อนความมุ่งมั่นและตั้งใจดำเนินธุรกิจ พร้อมขยายการให้บริการจนทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ด้านซีอีโอ “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ประกาศเดินหน้าต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุรทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(LEO) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับรางวัลเกียรติยศ “Best CEO Awards” ในฐานะผู้บริหารยอดเยี่ยม กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น สามารถพัฒนาและนำพาองค์กรให้เติบโตท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความท้าทายรอบด้าน  สร้างผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม นำองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ภายใต้หลักการ ESG (Environmental, Social and Governance)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลดำเนินงานยอดเยี่ยม (Outstanding Company Performance Award) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต

“LEO ขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและพิจารณาให้ผมและ LEO ได้รับโอกาสและรางวัลในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณคณะกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทุกคน ที่ได้ช่วยกันนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนับจากวันแรกที่เราเริ่มเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทางบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจในการขยายธุรกิจและขยายการให้บริการให้ได้ครบวงจรมากขึ้น จึงมีการวางแผนปฏิบัติงาน ที่สามารถปรับแผนงานให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สอดคล้องกับความท้าทายในการทำธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและขอบข่ายการให้บริการให้กว้างขึ้น รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่สร้างความยั่งยืนในมิติของสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายเกตติวิทย์ กล่าว