ไม่ว่าพื้นที่เล็กหรือใหญ่ ขอเพียงแค่มีแรงบันดาลใจ ใคร ๆ ก็ทำสวนผักได้ !

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ GLAND อสังหาฯและศูนย์การค้ารายแรกในไทย จุดประกายคนเมือง ผุด g Garden ไอเดียสวนผักใจกลางเมือง พระราม 9 สร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่ GLAND เปิดตัว g Garden – urban farming & farmers connected พื้นที่สีเขียวและสวนเกษตรเพื่อคนเมืองใจกลางพระราม 9 ด้วยแนวคิด ‘Co-Creating Space & Shared-Value for Community’ ชวนคนเมืองมาร่วมกัน เปลี่ยนพื้นที่รอการก่อสร้างสู่พื้นที่สีเขียวและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดทั้งปี โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี เบื้องต้นเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้เต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดในที่ดินผืนอื่น ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กว่า 40 ปีที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้นำแนวคิด Co-Creating Space & Shared-Value for Community” ในการริเริ่มโครงการ g Garden บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ ติดกับเซ็นทรัลพระราม 9 เพื่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1.จุดประกายคนเมือง และสร้างคอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่พบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรกลางใจเมือง สำหรับผู้สนใจนำไปปรับใช้ที่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือพื้นที่ขนาดเล็ก โครงการจึงเป็นเสมือน Sandbox สำหรับเด็กเยาวชน ครอบครัว บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่าง ๆ ที่อยากมาทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

2.สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี ผ่านการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการใช้พื้นที่ และเชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภค

3.ยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนเมือง สร้างต้นแบบพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและเป็นแหล่งอาหารราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี สด สะอาด ปลอดภัย

4.เพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศน์ในเมือง คืนสมดุลระบบนิเวศน์ เพิ่มที่อยู่อาศัยและพื้นที่หาอาหารให้สัตว์เล็ก ๆ เช่น นก กระรอก แมลง ได้มีแหล่งอาหารในเมือง

5.บริหารจัดการและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเพาะปลูก แสดงให้เห็นศักยภาพการฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรุงเทพฯ โดยบำบัดน้ำจากคลองยายสุ่น มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ

Advertisement

ทั้งหมดเกิดจากแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนระดับสากล (SDGs) โดยนำประเด็นด้านพื้นที่ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในวงการอสังหาฯ และศูนย์การค้าไทย”

ด้าน นางปณิดา สุขศรีดากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GLAND” เผยว่า “โครงการ g Garden นี้ เป็นโครงการ CSR ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ The Farm Concept และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร อาทิ Big Trees Project, Ageekculture, JaiTalad, คลองเตยดีจัง, Poonsuk Market โดยในส่วนของ GLAND เราให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้พื้นที่เพราะปลูก รวมถึงพื้นที่จอดรถกว่า 50 คัน และการบริหารจัดการพื้นที่ การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ ตลอดจนการดูแลในด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ เราได้เชื่อมโยงประสานงานกับพันธมิตรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการ g Garden ซึ่งต้องขอขอบคุณพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนเกิดเป็นโครงการดี ๆ กลางใจเมืองในครั้งนี้ สำหรับโครงการ g Garden จะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยเป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี และจะต่อยอดแนวคิดนี้สู่ที่ดินผืนอื่น ๆ ของบริษัทฯ เพื่อขยายผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นต่อไป”

นายโชคชัย หลาบหนองแสง ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงแหล่งผลิตแหล่งจำหน่าย ผลผลิตอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนา และ GLAND ที่มอบพื้นที่ดีๆใจกลางเมืองที่หาได้ยากแบบนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีรายได้หมุนเวียนชั่วคราว สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโครงการ อาทิ กิจกรรม Farm & Folk Market ตลาดอินทรีย์ อาหารปลอดภัย,กิจกรรมรับบริจาคโดยกลุ่มคลองเตยดีจัง, Workshop ปลูกผักแบบคนเมือง, Playground พื้นที่เล่นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการฝึกการแยกขยะ หมุนเวียนเศษผัก เศษอาหาร นำกลับมาย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจจะได้ลองสัมผัสสวนกลางเมืองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 1) รูป ผ่านการมองดอกไม้ใบหญ้าหลากสี 2) รส ผ่านการชิมดอกไม้ ใบไม้ และเมนูเครื่องดื่มต่าง ๆ 3) กลิ่น ผ่านการสูดดมสมุนไพร กลิ่นหอมของดอกไม้ 4) เสียง ผ่านการได้ยินเสียงเพลง เสียงผึ้ง แมลง เด็ก และเสียงของความเงียบสงบใจกลางเมือง และ 5) การสัมผัส ผ่านการจับ ลงมือทำ ลงมือปลูก”

ทั้งนี้ พอร์ตที่ดินของ GLAND ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9) พื้นที่ใจกลางเมืองบนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูงในย่านธุรกิจแห่งใหม่ (The New CBD) ของกรุงเทพฯ โดยโครงการมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ธุรกิจ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่าที่อยู่ภายใต้การบริหาร 3 แห่ง ได้แก่ 1) จี ทาวเวอร์ 2) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ 3) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ด้วยพื้นที่เช่าสุทธิในทุกโครงการรวมกันกว่า 145,000 ตารางเมตร, โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 รวมทั้งหมด 1,991 ยูนิต โดยอยู่ระหว่างการขายและโอนยูนิตกลุ่มสุดท้ายเพื่อปิดโครงการได้ในที่สุด และ พื้นที่ค้าปลีกให้เช่าสุทธิในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมรวมกันกว่า 25,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ GLAND มีที่ดินที่รอการพัฒนาอยู่อีก 4 แห่ง รวมกันกว่า 190 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย 1) ที่ดินเปล่าในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 2) ที่ดินบริเวณพหลโยธิน ซึ่งที่ดินทั้งสองแห่งอยู่ระหว่างการสรุปแผนการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส นอกจากนี้ยังมี 3) ที่ดินบริเวณดอนเมือง ซึ่งนำไปพัฒนาโครงการนิรติ ดอนเมือง และ 4) ที่ดินบริเวณกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต”