ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2566 น้ำใจคนไทยเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ 

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2566

ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ น้ำใจไมตรีของคนไทยเปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึก เป็นพลังสำคัญให้บ้านเมืองของดำรงอยู่

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

ในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอำนวยพรแก่ทุกๆท่านให้มีความสุขกายสุขใจมีสติปัญญาแจ่มใสและเข้มแข็งตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

คนไทยเรานั้น มีน้ำใจไมตรีต่อกันใส่ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา ไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ ใดๆเกิดขึ้น เราคนไทยก็ต่างพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกัน ปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจปลอบโยนซึ่งกันและกันเพื่อให้ความทุกข์ยากนั้นผ่อนคลายและบรรเทาลงการที่เราทั้งหลายสามารถร่วมมือร่วมใจ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคระบาดหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นเราคนไทยก็สามารถร่วมมือแก้ไขและป้องกันจนสถานการณ์ต่างๆเรานั้นผ่านพ้นและคลี่คลายไปได้ด้วยดี นั่นเป็นเพราะพื้นฐานจิตใจที่ดีงามของคนไทยซึ่งมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันน้ำใจไมตรี อันทรงคุณค่าที่เราทุกคนมีแก่กันนี้เปรียบเสมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ผนึก เข้าด้วยกันเป็นพลังสำคัญให้บ้านเมืองของเรานั้นมันคงดำรงอยู่และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป

ขออำนาจ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยและมีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้และตลอดไป