ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

พระราชสาส์น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี “แฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์” ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มติชนรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565ใจความระบุว่า ฯพณฯ นายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ การที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างท่วมท้น สะท้อนให้เห็นถึง ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงของประชาชนที่มีต่อท่าน ในการนำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ไปสู่เสถียรภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่าน ประเทศเราทั้งสองจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม การติดต่อสัมพันธ์ประชาชนกับประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะก่อเกิดประโยชน์สุข แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ