ร่วมลงนามถวายพระพร “กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค.

ร่วมลงนามถวายพระพร “กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค.

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565  สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565