ประกันสังคมทำฟันฟรี เมษายน 2567 ยอดทะลุ 111 ล้านบาท

ประกันสังคม ทำฟัน

ยอดทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแรงไม่หยุด เดือนเมษายน 2567 ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ 2.5 แสนราย ยอดจ่ายทะลุ 111 ล้านบาท

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงปัจจุบันสิทธิทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคม เป็นสิทธิที่ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ สามารถรับบริการได้ทันที ไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องสำรองจ่าย

โดยผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ยอดเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 255,874 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 111,297,290.31 บาท สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจ และมั่นใจในการให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ได้

Advertisment

เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขบัญชีของผู้ประกันตน หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง